Dialogkonferanse Hafjell 05.-06.12.2018

Den norske skolen er i endring og utvikling! 5.-6 desember arrangerte Senter for livslang læring dialogkonferanse for Oppland i samarbeid med Fylkesmannen Oppland med Fagfornyelsen som tema.

I tillegg til å dele erfaringer fra det gode utviklingsarbeidet og samskapingsøkter på tvers av skoler og kommuner, var det følgende faglige bidrag:

Carl Fredrik Dons innlegg om profesjonelle læringsfellesskap 05.12.18

 

Praksisfortelling fra Bjørnsveen ungdomsskole

 

Intensjon med samlingen:

  • Dele ideer, erfaringer og praksisfortellinger om det gode utviklingsarbeidet i Oppland. 
  • Inspirere til videre prosessledelse av det skolebaserte utviklingsarbeidet. 
  • Bygge kapasitet til å møte utfordringer skolen står ovenfor. 
  • Faglig bidrag innen ledelse av profesjonsfelleskap, tverrfaglighet og dybdelæring.