Fagnettverk 2019-2020 – siste samling

Det ble ingen fysiske nettverkssamlinger i mars i Innlandet (gml Oppland). 

Enkelte samlinger ble gjennomført som videomøter på oppsatt dato, andre gjennomføres i form av materiell som blir tilgjengeliggjort for egenstudier (med innlevering) og andre blir gjennomført digitalt eller fysisk til høsten. 

For mer info om hvert enkelt av fagnettverkene, se under enkeltfag HER.