Algoritmisk tenkning og programmering i Norddalen, Nittedal, Lunner og Jevnaker

Kunnskapsløftet 2020 fokuserer i langt større grad på dybdelæring enn kunnskapsløftet 2006. Det betyr at også undervisningsformene vil endres med et mye større fokus på blant annet utforskende arbeidsmåter. Didaktiske verktøy som trekkes frem i LK20 er algoritmisk tenkning og programmering. Disse utfyller hverandre i stor grad.

I denne anledning samarbeider Norddalen, Nittedal/Jevnaker/Lunner og Høgskolen i Innlandet om et kompetanseprogram i algoritmisk tenkning og programmering. Programmet fokuserer på hvordan algoritmisk tenkning vil kunne danne støttestrukturer for problemløsning i naturfag og matematikk. Videre ønsker vi å gi eksempler på hvordan den algoritmiske tenkningen sammen med programmering kan integreres inn i matematikk og naturfag som en naturlig del av fagene.

Kursinnhold og plan

Undervisningen vil fordeles utover høsten 2020 og våren 2021, med følgende datoer.

 1. samling: Fredag 18. september, digitalt, kl 9-12, alle trinn, begge regioner
 2. samling: November, digitalt kl 12.30-15.30:
  • Torsdag 26. november: Trinn 1-7, begge regioner
  • Torsdag 19. november: Trinn 8-10, begge regioner
   • Tema: Koding
   • Underviser: Thomas
 3. samling: Januar, fysisk samling kl 9.30-15.30
  • Torsdag 21. januar: Hadeland/Nittedal – alle trinn
  • Fredag 22. januar: Norddalen – alle trinn
   • Tema: Algoritmisk tenkning og koding i matematikk og naturfag
   • Undervisere: Hanan og Thomas
 4. samling: Mars, digitalt kl 9-12
  • Torsdag 11. mars: Trinn 1-7, begge regioner
  • Fredag 12.mars: Trinn 8-10, begge regioner
   • Tema: Ikke bestemt per august 2020
   • Underviser: Ikke bestemt per august 2020
 5. samling: Torsdag 15. april, digitalt, kl 12.30-15.30, alle trinn, begge regioner
  • Tema: Oppsummering og erfaringsdeling
  • Underviser: Ikke bestemt per august 2020

En viktig del av programmet er forberedelser til samlingene, som i stor grad vil handle om å gjennomføre utprøvinger i egen praksis. Programmet er stipulert til 50 timers arbeidsinnsats i løpet av 2020-2021, inkludert de 18 timene på samlingene.

Målgruppe er alle lærere i naturfag og matematikk fra 1. -10. trinn i Norddalen, Nittedal, Jevnaker og Lunner som ønsker å sette av tid til å utvikle sin didaktiske kompetanse innen algoritmisk tenkning og programmering. Kommunene i regionene organiserer påmeldingen.