Algoritmisk tenkning og programmering i Norddalen, Nittedal, Lunner og Jevnaker

NB: Husk mellomarbeidet til samling 5 den 22. eller 23. september 2021. Se detaljer lenger ned.

Kunnskapsløftet 2020 fokuserer i langt større grad på dybdelæring enn kunnskapsløftet 2006. Det betyr at også undervisningsformene vil endres med et mye større fokus på blant annet utforskende arbeidsmåter. Didaktiske verktøy som trekkes frem i LK20 er algoritmisk tenkning og programmering. Disse utfyller hverandre i stor grad.

I denne anledning samarbeider Norddalen, Nittedal/Jevnaker/Lunner og Høgskolen i Innlandet om et kompetanseprogram i algoritmisk tenkning og programmering. Programmet fokuserer på hvordan algoritmisk tenkning vil kunne danne støttestrukturer for problemløsning i naturfag og matematikk. Videre ønsker vi å gi eksempler på hvordan den algoritmiske tenkningen sammen med programmering kan integreres inn i matematikk og naturfag som en naturlig del av fagene.

Kursinnhold og plan

Undervisningen vil fordeles utover høsten 2020 og 2021, med følgende datoer.

1. samling: Fredag 18. september, digitalt, kl 9-12, alle trinn, begge regioner
5. samling: Fysisk samling hel dag 
  • 22. september 2021 for Lunner, Jevnaker og Nittedal – alle trinn. Sted: Kulturverket Flammen, Nittedal
  • 23. september 2021 for Norddalen – alle trinn. Sted: Vågå hotell
  • Husk å komme forberedt til 5. samling. Mellomarbeidet finner dere på de siste bildene fra samling 4. Det er ulikt mellomarbeid for barnetrinn og ungdomstrinn.
  • Programskisse
    • 09.00 – 11.30 Bee-bot og Micro:bit
    • 11.30 – 12.15 Lunsj
    • 12.15 – 15.00 Gjennomføring av planlagt prosjektarbeid og oppsummering om bruk i undervisningen

————-

En viktig del av programmet er forberedelser til samlingene, som i stor grad vil handle om å gjennomføre utprøvinger i egen praksis. Programmet er stipulert til 50 timers arbeidsinnsats i løpet av 2020-2021, inkludert de 18 timene på samlingene.

Målgruppe er alle lærere i naturfag og matematikk fra 1. -10. trinn i Norddalen, Nittedal, Jevnaker og Lunner som ønsker å sette av tid til å utvikle sin didaktiske kompetanse innen algoritmisk tenkning og programmering. Kommunene i regionene organiserer påmeldingen.