Fagnettverk samfunnsfag 2020-2021

Datoer:

 • Torsdag 10. september kl 13-16 (digital)
 • Fredag 20.november kl 9-12 (digital)
 • Mandag 25. januar kl 9.30-15 (digital – hel dag)
 • Onsdag 17. mars kl 9-12 (digital) 

Det er obligatorisk deltakelse på alle fire samlinger for de som er påmeldt. Alle samlinger vil veksle mellom forelesning og arbeid i grupper. Det forutsettes at deltagerne gjennomfører et forarbeid til hver samling og gjør en utprøving i egen praksis mellom samlingene. De digitale samlingene vil foregå gjennom programmet Zoom. Du må delta på samlingene fra egen pc, evnt mobil eller nettbrett. Du kan ikke sitte sammen med noen, siden det skal deles i grupper på tvers av skoler (se teknisk instruksjon nederst på siden) 

Ansvarlig for disse samlingene er Kjell Evensen (kjell.evensen@inn.no)

1.samling:
Hovedtema: Hva er nytt i den nye læreplanen, og hvorfor?
Fagets relevans og kjerneelementer
Hva er dybdelæring og kompetanse i samfunnsfag?
Ønsker og behov for veien videre.

Forarbeid til denne samlingen:
1) Svar på denne undersøkelsen: https://bit.ly/34xpZb3
2) Les igjennom fagets læreplan: https://www.udir.no/lk20/saf01-04

Padlet til samlingen: https://padlet.com/kjellevensen/xi7w4ptfip3gfjv5

Presentasjon fra første samling samfunnsfag

2.samling:
Hovedtema: Fagets kompetansemål og planlegging for den lange kompetansereisen

 • Forarbeid: Dette finner du som mellomarbeid i presentasjonen fra samling 1
 • Plan for samlingen:
  • Erfaringsdeling fra mellomarbeidet + deling av felles ressurser i Padlet
  • Faglig input
    • Samfunnsfag og tverrfaglighet
    • Den lange kompetansereisen i faget
  • Nytt mellomarbeid
 • Presentasjon: Samfunnsfag nettverk 2

3.samling: Mandag 25. januar kl 9.30-15
Hovedtema: Vurdering og erfaringsdeling

4.samling 17. mars 9-12:
Hovedtema: Samfunnsfag og tverrfaglighet

Evaluering av nettverkssamlingene
Ønsker for veien videre

Det er tre mulige måter å delta i samlingene på:

ALT 1: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet

Møteverktøyet fungerer best med denne løsningen, så vi anbefaler dette dersom  ikke brannmurer hindrer deg i å installere.  Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID og passord. Du kan også følge innloggingslenken direkte.

ALT 2: Last ned zoom-app på tlf. i god tid og «join» møtet med «Meeting ID»

Dette er et alternativ for deg som ikke har anledning via PC på grunn av dårlig dekning o.l. 

ALT 3: Kan du ikke laste ned – bli med via nettleser

Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Skriv inn passord. Du har litt færre funksjoner enn når du har lastet ned programmet. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HER. 

Kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)