Monthly Archives: september 2020

Nettverkssamlinger kroppsøving Nittedal

Velkommen til nettverkssamlinger i kroppsøving! De første samlingene vil foregå digitalt (se lenke under). Om noen av samlingene kan gjennomføres fysisk, avgjøres senere. Ansvarlig for disse samlingene er Kjell Evensen (kjell.evensen@inn.no) Påmelding og annen informasjon: Line Tyrdal (line.tyrdal@nittedal.kommune.no) Datoer for samlingene, tidsramme 12.30-15.00 22.09 Presentasjon

No Thumbnail

Naturfag fagnettverk 2020-2021

Datoer: 7. september 9.00-12.00 – digitalt 18. november 13.00-16.00 – digitalt 28. januar 9.30–15.00 – digital hel dag 7.april 9.00-12.00 – digital Det er obligatorisk deltakelse på alle fire samlinger for de som er påmeldt. Samlingene vil inneholde både forelesninger og arbeid/diskusjon i grupper. Det

No Thumbnail

KRLE 2020-2021

  Samlingsdatoer 1. Mandag 7. september kl 9-12 (digital) 2. Onsdag 18. november kl 13-16 (digital)  3. Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (digital – hel dag)  4. Onsdag 24. mars kl 9-12 (digital)    Det er obligatorisk deltakelse på alle fire samlinger for de som