Monthly Archives: september 2020

Nettverkssamlinger kroppsøving Nittedal

Velkommen til nettverkssamlinger i kroppsøving! De første samlingene vil foregå digitalt (se lenke under). Om noen av samlingene kan gjennomføres fysisk, avgjøres senere. Ansvarlig for disse samlingene er Kjell Evensen (kjell.evensen@inn.no) Påmelding og annen informasjon: Line Tyrdal (line.tyrdal@nittedal.kommune.no) Datoer for samlingene, tidsramme 12.30-15.00 22.09 Presentasjon

No Thumbnail

Naturfag fagnettverk 2020-2021

Datoer: 7. september 9.00-12.00 – digitalt 18. november 13.00-16.00 – digitalt  28. januar 9.15–15.00 – digital hel dag 29.april 9.00-12.00 – digital (obs – ny dato) Det er obligatorisk deltakelse på alle fire samlinger for de som er påmeldt. Samlingene vil inneholde både forelesninger og

No Thumbnail

KRLE 2020-2021

Samlingsdatoer Mandag 7. september kl 9-12 (digital) Onsdag 18. november kl 13-16 (digital)  Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (digital – hel dag)  Onsdag 24. mars kl 9-12 (digital) Det er obligatorisk deltakelse på alle fire samlinger for de som er påmeldt. Samlingene inneholder både forelesninger