Fagnettverk tid, sted, presentasjoner og mellomarbeid

Det blir ingen fysiske samlinger for fagnettverk i gamle Oppland i mars. Enkelte samlinger blir gjennomført som videomøter. Andre blir avlyst eller utsatt. Se detaljer under hvert fag. 

Under finner du lysbilder fra de gjennomførte samlingene i hvert nettverk.  Mellomarbeid fra samling 2 finner du på et av de siste bildene i presentasjonene i hvert fag. 

Fastsatte læreplaner  (husk at læreplanene leses best i digitalt format, så vi oppfordrer deg til å ha med datamaskin eller lesebrett på samlingene istedenfor utskrift på papir)

Fagnettverk intro første samling

Matematikk

Gjøvik-regionen
14. oktober, 6. januar og 23. mars kl. 09.30 -15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik

Matematikknettverket 23. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

På den siste samlingen, 23. mars, deler vi dere i barnetrinn og ungdomstrinn/vgs hele dagen. Lærere fra barnetrinnet møter i samme lokaler som tidligere. Lærere fra ungdomstrinn og videregående møter i naborommet: Niels Ødegaard. Som mellomarbeid har dere prøvd ut opplegg som involverer to eller flere kjerneelementer. I erfaringsdelingen skal dere dele erfaringer fra denne utprøvingen. Husk å reflektere over det du har prøvd ut, og ta med notater til samlingen (Hva har jeg prøvd? Hvorfor er utprøvingen min i tråd med/ikke i tråd med nytt læreplanverk? Hvordan responderte elevene på det jeg har prøvd ut?)
Program 23. mars:

Barnetrinn (Mustad)
09.30 – 10.00 Erfaringsdeling fra mellomarbeid
10.10 – 11.20 Tverrfaglige tema i matematikk v/Bente Knippa Vestad
11.20 – 12.10 Lunsj
12.05 – 12.40 Underveisvurdering i matematikk v/Bjørn Haugen
12.50 – 14.00 Modellering og anvendelse v/Hanan Abdelrahman
14.20 – 15.30 Utforskning og problemløsning v/Hanan Abdelrahman

Ungdomstrinn/videregående (Niels Ødegaard)
09.30 – 10.30 Modellering og anvendelse v/Hanan Abdelrahman
10.40 – 11.10 Utforskning og problemløsning del 1 v/Hanan Abdelrahman
11.10 – 12.00 Lunsj
12.00 – 12.30 Utforskning og problemløsning del 2 
12.30 – 13.00 Erfaringer fra mellomarbeid
13.15 – 14.25 Tverrfaglige tema i matematikk v/Bente Knippa Vestad
14.40 – 15.30 Underveisvurdering og standpunktvurdering v/Egil Hartberg

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Matematikk Gjøvik Ketil 14.10.19 

RammePascalFyrstikk

Andre samling:

Matematikk Gjøvik 06-01-2020 Hanan

Matematikk Gjøvik 06-01-2020 Ketil

Hadeland-regionen
16. oktober, 7. januar og 24. mars kl 11.00 – 15.30 (enkel lunsj fra 10.30). Sted: Klækken hotell på Ringerike.

Matematikknettverket 24. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Andre samling:

Matematikk Hadeland 07-01-2020 Hanan

 

Lillehammer-regionen
16. oktober og 7. januar kl.12.00 – 16.00. Sted: Kulturhuset Banken. 

Tredje og siste samling er flyttet til 27. mars, kl 9-15. Sted: Scandic Lillehammer. Hanan Abdelrahman er ansvarlig for denne siste samlingen.

Matematikknettverket 27. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Lillehammer 16.10.2019

Andre samling:

Matematikk Lillehammer-07-01-2020

Midt-Gudbrandsdalen
15. oktober, 8. januar og 25. mars. Sted siste samling: Dale-Gudbrands gard 

Den siste samlingen, 25. mars, gjennomføres av Ingunn Valbekmo og Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret i Trondheim.  Samlingen starter kl 09.00 og varer til 15.30., og gjennomføres på Dale-Gudbrands gard. Velkommen!

Matematikknettverket 25. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Midtdalen 15-10-2019

Andre samling:

Matematikk Midtdalen 08-01-2020

Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober (Otta kulturhus), 9. januar (Otta kulturhus) og 26. mars (Thon Otta hotell), kl. 09.30 – 15.30.

Den siste samlingen, 26. mars, gjennomføres av Ingunn Valbekmo og Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret i Trondheim. Velkommen!

Matematikknettverket 26. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Presentasjon matematikk Norddalen 17-10-2019

Andre samling:

Matematikk Norddalen 09-01-2020

Valdres-regionen
15. oktober, 8. januar og 25. mars, kl. 11.30 – 16.00. Sted: Månostogo, Valdres vgs, Leira.

Matematikknettverket 25. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Andre samling:

Matematikk Valdres 08-01-2020 Hanan

Engelsk

Gjøvik-regionen
18. oktober, 10. januar og 27. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Engelsknettverket 27. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Gjøvik. 18.10

Andre samling:

DEKOM English January_Gjøvik-group Angela

DEKOM English January_Gjøvik-group Marit

Lillehammer-regionen
17. oktober, 8. januar og 25. mars, k.. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Engelsknettverket 25. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Angela Lillehammer

Andre samling:

DEKOM english January_Lillehammer

Midt-Gudbransdalen
16. oktober, 9. januar og 26. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kaupanger i Ringebu. Det serveres kaffe/te og frukt.

Engelsknettverket 26. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Angela Ringebu

Andre samling:

DEKOM English January_Ringebu

Nord-Gubrandsdalen
15. oktober (Otta kulturhus), 7. januar (Otta kulturhus) og 24. mars (Thon Otta hotell), kl 09.30 – 15.30

Engelsknettverket 24. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Otta

Andre samling:

DEKOM English Otta January

Norsk

Gjøvik-regionen
15. oktober, 13. januar og 25. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Norsknettverket 25. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Gjøvik 15.10.2019

Andre samling:

Norsknettverk Gjøvik 13.01.2020

Inger-kristin.vie@inn.no

Harald.Bergh@inn.no

Lillehammer-regionen
22. oktober, 15. januar og 31. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kulturhuset Banken.

Norsknettverket 31. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Lillehammer 22.10.2019

Andre samling:

Norsknettverk 2. samling Lillehammer 15.01.2020

Inger-kristin.vie@inn.no

Midt-Gudbrandsdalen
21. oktober, 14. januar og 30. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kaupanger i Ringebu. Det serveres kaffe/te og frukt.

Norsknettverket 30. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Ringebu 21.10.2019

Andre samling:

Norsklærersamling andre samling Ringebu 14.1.2020

Inger-kristin.vie@inn.no

Nord-Gudbrandsdalen
21. oktober, 14. januar og 30. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Otta kulturhus.

Ingrid Jacobsen er ansvarlig for den siste samlingen i norsknettverket 30. mars, sammen med Kaja Haaland. Ingrid satt i læreplangruppen i norsk, og hadde hovedansvaret for modulen om tverrfaglige tema i Udirs kompetansepakke.

Norsknettverket 30. mars er dessverre avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi gjennomfører samlingen på et seinere tidspunkt.

——–

Lysbilder

Første samling:

Norsk Norddalen 1. samling H19

Andre samling:

Norsk 2. samling dekomp region Norddalen_Otta

Kunst og håndverk

Gjøvik-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Samlingen 24. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Kunst og hånd fagnettverk Oppland gang 1

Andre samling:

Kunst og håndverk Oppland gang 2

Mellomarbeid til marssamlingen

Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell

Samlingen 23. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Kunst og hånd fagnettverk Oppland gang 1

Andre samling:

Kunst og håndverk Oppland gang 2

Mellomarbeid til marssamlingen

Hadeland-regionen og Valdres-regionen
15. oktober, 9. januar og 25. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Bjørnen kro, Odnes.

Samlingen 25. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

Kunst og hånd fagnettverk Oppland gang 1

Andre samling:

Kunst og håndverk Oppland gang 2

Mellomarbeid til marssamlingen

Andre fag

Arbeidslivsfag for Innlandet
 • 18. oktober, kl. 09.30 – 15.30 på Scandic Hafjell
 • 14. januar, kl. 09.30 – 15.30 på Hunderfossen hotell, Øyer
 • UTSATT: 27. mars kl. 09.30 – 15.30 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (1.etg i Nyhove/Rustholken)

Tredje samling er utsatt til 11. september. Sted: Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Lysbilder/ressurser

Første samling:

Arbeidslivsfag fagnettverk Eli og Arne 18.10.19

Andre samling:

Fagnettverk arbeidslivsfag 14.01.20 Arne

Arbeidslivsfag design av undervising ped-pila 14.01.2020

Hvordan skaffe arbeidsoppdrag ideliste fra nettverkssamling 14.01.2020

Fremmedspråk for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Samlingen 24. mars gjennomføres som videoseminar. Du trenger pc med kamera og headset.

Program 24. mars

Tema for samlingen: Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag?

 • 10.00-10.30 Introduksjon
 • 10.30-12.00 Gruppeoppgave 1 
 • 12.30-14.00 Gruppeoppgave 2
 • 14.00-14.30/14.45 Felles oppsummering (vi må se an hvor lang tid dette tar i webinar-formatet) 

Padlet for samlingen: https://padlet.com/mamounita16/detpv21zw6rr

Innlogging: https://inn.zoom.us/j/662802998

Meeting ID: 662 802 998

Tekniske tips: 

Det er tre mulige måter å delta i webinaret på:

 1. ALT 1: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet. Webinaret fungerer best med denne løsningen og vi ber deg gjøre det dersom ikke brannmurer hindrer deg i å installere. Dette gir best opplevelse, og du ser da alle deltakerne på skjermen. Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID. Du kan også følge innloggingslenken.
 2. ALT 2: Kan du ikke laste ned – bli med via nettleser: Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Du har litt færre funksjoner enn når du har lastet ned programmet. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HER. Kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)
 3. ALT 3: Last ned zoom-app på tlf. i god tid og «join» møtet med «Meeting ID». Dette er et alternativ for deg som ikke har anledning via PC på grunn av dårlig dekning o.l.

På møtedagen

 • Er det ditt første zoom-møte? Gå inn i god tid for å teste at lyd/bilde virker. Vi har support tilgjengelig i rommet fra kl 09.30.
 • Samlingen foregår dels i et plenumsrom og dels i grupperom. Du kommer først inn i plenumsrommet, med mikrofonlyden av. Hold lyden av i plenum. 
 • Les  tips til godt webinar

————

Lysbilder

Samling 1: Fagets kjerneelementer v/Kirsti B. Furre

Fremmedspråk lysbilder første samling

Samling 2: Fagets kompetansemål v/ Kirsti B. Furre og Anita Nyberg

Fremmedspråk lysbilder andre samling Mellomarbeidet finner du på siste side.

Husk padlet: https://padlet.com/mamounita16/detpv21zw6rr

Samling 3: Tverrfaglige temaer. Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag? v/Anita Nyberg 

Video om kjerneelementer, dybdelæring og kompetansebegrep Hedda Huse, Udir (23:36 min)

Kirsti B. Furre
kirsti.furre@bfk.no

Anita Nyberg
anitan1304@osloskolen.no

Fremmedspråk for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Samlingen 23. mars gjennomføres som videoseminar. Du trenger pc med kamera og headset.

Program 23. mars

Tema for samlingen: Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag?

 • 10.00-10.30 Introduksjon
 • 10.30-12.00 Gruppeoppgave 1 
 • 12.30-14.00 Gruppeoppgave 2
 • 14.00-14.30/14.45 Felles oppsummering (vi må se an hvor lang tid dette tar i webinar-formatet) 

Padlet for samlingen: https://padlet.com/mamounita16/l0p72rvahiva

Innlogging:  https://inn.zoom.us/j/548233278

Meeting ID: 548 233 278

Tekniske tips: 

Det er tre mulige måter å delta i webinaret på:

 1. ALT 1: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet. Webinaret fungerer best med denne løsningen og vi ber deg gjøre det dersom ikke brannmurer hindrer deg i å installere. Dette gir best opplevelse, og du ser da alle deltakerne på skjermen. Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID. Du kan også følge innloggingslenken.
 2. ALT 2: Kan du ikke laste ned – bli med via nettleser: Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Du har litt færre funksjoner enn når du har lastet ned programmet. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HER. Kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)
 3. ALT 3: Last ned zoom-app på tlf. i god tid og «join» møtet med «Meeting ID». Dette er et alternativ for deg som ikke har anledning via PC på grunn av dårlig dekning o.l.

På møtedagen

 • Er det ditt første zoom-møte? Gå inn i god tid for å teste at lyd/bilde virker. Vi har support tilgjengelig i rommet fra kl 09.30.
 • Samlingen foregår dels i et plenumsrom og dels i grupperom. Du kommer først inn i plenumsrommet, med mikrofonlyden av. Hold lyden av i plenum. 
 • Les  tips til godt webinar

——–

Lysbilder

Samling 1: Fagets kjerneelementer v/Kirsti B. Furre

Fremmedspråk lysbilder første samling

Samling 2: Fagets kompetansemål v/ Kirsti B. Furre og Anita Nyberg

Fremmedspråk lysbilder andre samling Mellomarbeidet finner du på siste side.

Husk padlet:  https://padlet.com/mamounita16/l0p72rvahiva

Samling 3: Tverrfaglige temaer. Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag? v/Anita Nyberg 

Video om kjerneelementer, dybdelæring og kompetansebegrep Hedda Huse, Udir (23:36 min)

Kirsti B. Furre
kirsti.furre@bfk.no

Anita Nyberg
anitan1304@osloskolen.no

Krle/Religion for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
14. oktober, 6. januar og 23. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Samlingen 23. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:  Fagnettverk KRLE RE LillehammerØyerMidtdalen – oktober 2019

Andre samling: KRLE andre samling Lillehammerregion – januar 2020 

Mellomarbeidet til samling tre finner du på det siste bildet!

Velkommen til neste samling 23.mars. Samme tid – samme sted!

Kroppsøving for Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
22. oktober (Otta kulturhus), 14. januar (Thon Otta hotell) og 31. mars (Otta kulturhus), kl. 09.30 – 15.30.

Samlingen 31. mars gjennomføres som videoseminar. Du trenger pc med kamera og headset.

Hei kroppsøvingslærere i Norddalen!
Håper det er bra med dere, tross spesielle tider. Tirsdag 31. mars har vi vår siste av tre DEKOM-samlinger. Denne vil foregå digitalt. Nedenfor ser dere hvordan samlingen vil bli lagt opp, og hva vi vil fokusere på. Før tirsdag er det fint om dere har tatt et ferskt overblikk på overordnet del og ny kroppsøvingslæreplan. Ha et særlig øye for tverrfaglige tema. Barneskolelærere bes i tillegg se ekstra på kompetansemålene for barnetrinnet og teksten om grunnleggende ferdigheter, mens ungdomsskolelærerne bes se ekstra på temaet vurdering.

Innlogging til møtet: https://inn.zoom.us/j/848777521

Meeting ID: 848 777 521

Presentasjon: 200331 Kroppsøving fagnettverk Otta samling 3

Program

09.30: Tilkobling/ pålogging.

10.00: Samlingen starter.
Etter en introduksjon v/ Geir tar vi for oss mellomarbeidet deres fra januarsamlingen om bruk av induktive metoder i kroppsøving, der mye av tiden brukes til erfaringsdeling dere lærere imellom. I denne sekvensen deles dere i digitale grupper à 4-5 lærere. Jeg ber dere forberede en liten presentasjon og minner samtidig om oppgavens ordlyd: «Planlegg grundig, og prøv ut et induktivt preget undervisningsopplegg i kroppsøving. Hva syntes elevene om opplegget- inklusiv hva kjennetegnet elever som likte opplegget godt og mindre godt? Diskuter erfaringene dine med kolleger.»

11.00-11.20: Pause.

11.20: Spesifikke opplegg for henholdsvis barne- og ungdomstrinnet.
Geir og barneskolelærerne jobber med praksisnære eksempler i kroppsøving for barnetrinnet, med særlig vekt på opplegg preget av likeverd, respekt, inkludering og eleven som utforskende aktør. Samtidig med dette er vi så heldige å få med Kjell Evensen til å lede en sekvens for ungdomstrinnet der temaet er underveis- og sluttvurdering  i kroppsøving.

(Egen innlogging for u-trinn i  økta: https://zoom.us/meeting/354908347 / Meeting ID: 354 908 347,  Presentasjon Kjell: Vurdering i kroppsøving)

12.20-13.00: Lunsjpause.

13.00: Tverrfaglige tema. Underveis tar vi en eller to korte pauser.
Vi vil bruke varierte arbeidsformer. Blant annet vil vi ta opp deres mellomarbeid nr. 2 fra januarsamlingen. Minner her om ordlyden: «Skisser et konkret tverrfaglig arbeid innen temaet Folkehelse og livsmestring. Bestem selv hvilke fag som skal inngå i tillegg til kroppsøving. Om formålstjenlig, bruk digital læreplanvisning for å finne fram til relevante formuleringer fra andre fags læreplaner.» Det vil også bli plenumssesjoner ledet av Geir og utprøving av ideer og aktiviteter i mindre grupper i digitale rom. Vi vil ta for oss opplegg som omfatter alle de tre tverrfaglige temaene (Folkehelse og livsmestring, Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap). Noe av det vi prøver ut vil være med særlig basis i kroppsøving, mens andre opplegg vil være tydelig flerfaglige, der kroppsøving inngår som ett av flere fag. Jeg tror dette blir lærerikt og artig og gleder meg til tirsdag!

15.00-15.30 Evaluering, oppsummering, tips og lykkeønskninger.

Hilsen Geir Vegge

Presentasjon Geir: 200331 Kroppsøving fagnettverk Otta samling 3

Presentasjon Kjell: 200331 Vurdering i kroppsøving

Tekniske tips: 

Det er tre mulige måter å delta i webinaret på:
 1. ALT 1: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet. Webinaret fungerer best med denne løsningen og vi ber deg gjøre det dersom ikke brannmurer hindrer deg i å installere. Dette gir best opplevelse, og du ser da alle deltakerne på skjermen. Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID. Du kan også følge innloggingslenken.
 2. ALT 2: Kan du ikke laste ned – bli med via nettleser: Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Du har litt færre funksjoner enn når du har lastet ned programmet. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HER. Kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)
 3. ALT 3: Last ned zoom-app på tlf. i god tid og «join» møtet med «Meeting ID». Dette er et alternativ for deg som ikke har anledning via PC på grunn av dårlig dekning o.l.

På møtedagen

 • Er det ditt første zoom-møte? Gå inn i god tid for å teste at lyd/bilde virker. Vi har support tilgjengelig i rommet fra kl 09.30.
 • Samlingen foregår dels i et plenumsrom og dels i grupperom. Du kommer først inn i plenumsrommet, med mikrofonlyden av. Hold lyden av i plenum. 
 • Les  tips til godt webinar

——–

Lysbilder

Første samling

Vegge.Otta.22.okt.2019

Andre samling

KRØ Otta januar

Ressurser

Renshaw (2009) Om implisitt laering mm 

Foreløpig plan for siste samling

Marssamlingen planlegges å fokusere på hvordan man kan koble kroppsøvingsfaget til en større helhet på tvers av fag, både i arbeidet med de tre tverrfaglige temaene og i andre relevante sammenhenger der ulike fag kan berike hverandre.

Kroppsøving for Lillehammer og Øyer
23. oktober, 13. januar og 30. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Samlingen 30. mars er avlyst. 

——–

Lysbilder

Første samling:

Vegge.Lilleh.23.okt.2019

Andre samling:

KRØ Lillehammer januar

Ressurser

Renshaw (2009) Om implisitt laering mm 

Mat og helse for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Samlingen 24. mars gjennomføres som videoseminar. Du trenger pc med kamera og headset.

Program

 • 10.00 Velkommen. Litt om mellomarbeidet
 • 10.10 Tverrfaglige tema – felles forelesning: Bærekraft, folkehelse og livsmestring
 • 1030 Gruppearbeid i trinngrupper: Tverrfaglige tema – hvordan gripe mulighetene på vegne av mat- og helsefaget?
 • 11.15 Felles oppsummering
 • 11.45 Pause
 • 12.15 Vurdering – felles forelesning
 • 12.35 Gruppearbeid i trinngrupper: Vurdering – Mat- og helselærerens mulighet til å forsterke elevers lærelyst?
 • 13.45 Avrunding av samlingen
 • 14.00 Slutt
 • 14.05 Frivillig: Hvordan gjennomføres fjernundervisning i mat og helse i disse dager. Erfaringsutveksling.
 • 14.30 Slutt

Innlogging: https://inn.zoom.us/j/904797150

Meeting ID: 904 797 150

Presentasjon:Mat og helse 24.mars – Presentasjon.

Tekniske tips: 

Det er tre mulige måter å delta i webinaret på:
 1. ALT 1: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet. Webinaret fungerer best med denne løsningen og vi ber deg gjøre det dersom ikke brannmurer hindrer deg i å installere. Dette gir best opplevelse, og du ser da alle deltakerne på skjermen. Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID. Du kan også følge innloggingslenken.
 2. ALT 2: Kan du ikke laste ned – bli med via nettleser: Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Du har litt færre funksjoner enn når du har lastet ned programmet. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HER. Kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)
 3. ALT 3: Last ned zoom-app på tlf. i god tid og «join» møtet med «Meeting ID». Dette er et alternativ for deg som ikke har anledning via PC på grunn av dårlig dekning o.l.

På møtedagen

 • Er det ditt første zoom-møte? Gå inn i god tid for å teste at lyd/bilde virker. Vi har support tilgjengelig i rommet fra kl 09.30.
 • Samlingen foregår dels i et plenumsrom og dels i grupperom. Du kommer først inn i plenumsrommet, med mikrofonlyden av. Hold lyden av i plenum. 
 • Les  tips til godt webinar

——–

Ressurser på nett

Denne linken fører til en Power Point som konkretiserer kostrådene, samtidig som åtte matvaregrupper presenteres fra side 9 og utover: helsedirektoratet.no/search?searchquery=matvaregruppene

Begrepet trygg mat. Link finner du her:  mattilsynet.no

Det tredje temaet bærekraftige matvalg, som er nært knyttet til trygg og helsefremmende mat: nasjonalforeningen.no/smart-pa-mat/trygg-mat

Lysbilder

Presentasjon fra første samling:

Mat og helse fagnettverk gjøvik-hafjell.samling 1

Presentasjon fra andre samling:

Mat og helse lysbilder Gjøvik andre samling

Mellomarbeidet finner du på side 22. Lykke til!

Hvis du har faglige spørsmål eller ønsker, vær vennlig å ta kontakt med karen.Lassen@usn.no

Mat og helse for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Samlingen 23. mars gjennomføres som videoseminar.

Program 23. mars

  • 10.00 Velkommen. Litt om mellomarbeidet
  • 10.10 Tverrfaglige tema – felles forelesning: Bærekraft, folkehelse og livsmestring
  • 1030 Gruppearbeid i trinngrupper: Tverrfaglige tema – hvordan gripe mulighetene på vegne av mat- og helsefaget?
  • 11.15 Felles oppsummering
  • 11.45 Pause
  • 12.15 Vurdering – felles forelesning
  • 12.35 Gruppearbeid i trinngrupper: Vurdering – Mat- og helselærerens mulighet til å forsterke elevers lærelyst?
  • 13.45 Avrunding av samlingen
  • 14.00 Slutt
  • 14.05 Frivillig: Hvordan gjennomføres fjernundervisning i mat og helse i disse dager. Erfaringsutveksling.
  • 14.30 Slutt

Innlogging: https://inn.zoom.us/j/681125295

Meeting ID: 681 125 295

Presentasjon: Mat og helse 23. mars – lysbilder

Tekniske tips: 

Det er tre mulige måter å delta i webinaret på:
 1. ALT 1: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet. Webinaret fungerer best med denne løsningen og vi ber deg gjøre det dersom ikke brannmurer hindrer deg i å installere. Dette gir best opplevelse, og du ser da alle deltakerne på skjermen. Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID. Du kan også følge innloggingslenken.
 2. ALT 2: Kan du ikke laste ned – bli med via nettleser: Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Du har litt færre funksjoner enn når du har lastet ned programmet. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HER. Kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)
 3. ALT 3: Last ned zoom-app på tlf. i god tid og «join» møtet med «Meeting ID». Dette er et alternativ for deg som ikke har anledning via PC på grunn av dårlig dekning o.l.
På møtedagen
 • Er det ditt første zoom-møte? Gå inn i god tid for å teste at lyd/bilde virker. Vi har support tilgjengelig i rommet fra kl 09.30.
 • Samlingen foregår dels i et plenumsrom og dels i grupperom. Du kommer først inn i plenumsrommet, med mikrofonlyden av. Hold lyden av i plenum. 
 • Les  tips til godt webinar

——–

Ressurser på nett

Power Point som konkretiserer kostrådene, samtidig som åtte matvaregrupper presenteres fra side 9 og utover: helsedirektoratet.no/search?searchquery=matvaregruppene

Begrepet trygg mat. Link finner du her:  mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/trygg_mat__grunnleggende_hygiene_for_serveringssteder

Det tredje temaet bærekraftige matvalg, som er nært knyttet til trygg og helsefremmende mat: nasjonalforeningen.no/smart-pa-mat/trygg-mat

Lysbilder

Presentasjon fra første samling:

Mat og helse fagnettverk gjøvik-hafjell.samling 1

Presentasjon fra andre samling:

Mat og helse lysbilder Hafjell andre samling

Hvis du har faglige spørsmål eller ønsker, vær vennlig å ta kontakt med karen.Lassen@usn.no

Musikk for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Samlingen 24. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

FagnettverkMusikk_Lives_presentasjon_før_lunsj.slides

Fagnettverk_musikk_Lives_presentasjon_ etter_lunsj.slides

Andre samling:

DEKOM_musikk_jan20

Musikk Mentimeter_Gjøvik_jan20

Musikk for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Samlingen 23. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Vi håper samlingen kan bli gjennomført på et seinere tidspunkt i en eller annen form.

Lysbilder

Første samling:

FagnettverkMusikk_Lives_presentasjon_før_lunsj.slides

Fagnettverk_musikk_Lives_presentasjon_ etter_lunsj.slides

Andre samling:

DEKOM_musikk_jan20

Musikk Mentimeter_Hafjell_jan20

Naturfag for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
21. oktober, 10. januar og 27. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Samlingen 27. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Som erstatning legger vi  ut nettressurser og prosesser for selvstudier seinest 3. april. 

Film – forarbeid til første samling: youtube.com/watch?v=XK-gqshtJFs

Lysbilder

Første samling:

Naturfagets viktigste ideer

Andre samling:

Fagnettverk naturfag Lillehammer 10. januar

Samfunnsfag for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
18. oktober, 9. januar og 26. mars, kl. 12.00 – 16.00.

Samlingen 26. mars er avlyst, og erstattes ikke av videomøte på oppsatt dato. Som erstatning legger vi  ut nettressurser og prosesser for selvstudier seinest 3. april. 

På alle samlingene vil ulikheter og fellestrekk danne et bevisst utgangspunkt for jobbing med de utfordringer fra fagfornyelsen vi rekker å ta opp. Jeg håper vi får etablert en arbeids og samarbeids-form som gjør oss i stand til å møte, bearbeide og innarbeide fagfornyelsen i våre ulike hverdager.

Lysbilder/ressurser

Fra første samling:

Fagfornyelsen samfunnsfag Lillehammer 18.10.2019

Kjerneverdier eksempler og konkretiseringer_

Videre jobbing med samffag på vår skole

Oversikt kilder for samfunnsfaglærere på nett forskningsinstitutter mm

Fra andre samling:

Lokalsamfunnet som læringsarena

Mediegrafi didaktikk for global refleksjon

Konflikter krig og terrorisme

Kompetansemål tema på trinn

Samfunnsfag – mellomarbeid 2 og 3 samling

Inger.haug@inn.no

Utdanningsvalg for Innlandet
 • 18. oktober, kl. 09.30 – 15.30 på Scandic Hafjell
 • 10. januar, kl. 09.30 – 15.30 på Mølla hotell, Lillehammer
 • UTSATT: 27. mars kl. 09.30 – 15.30 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (1.etg i Nyhove/Rustholken)

Tredje samling er utsatt til 11. september. Sted: Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. 

Ressurser

Kapittelet om karrierekompetanser i nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (side 37 til 76):

kompetansenorge.no/globalassets/karriere/rapport-nasjonalt-kvalitetsrammeverk-for-karriereveiledning.pdf

Verktøykasse for utdanningsvalg:

kanvigodt.no/blog/verktoykassaforutdanningsvalg  

Lysbilder

Første samling:

Nettverkssamling1_Oppland_Utdanningsvalg2019 

Andre samling:

Utdanningsvalg samling 2 Torild Schulstok

erik.haug@inn.no