Fagnettverk tid, sted, presentasjoner og mellomarbeid

Under finner du tid og sted for alle tre samlinger i fagnettverkene i Oppland skoleåret 2019-2020. Du finner også lysbilder fra de to første samlingene.  Mellomarbeidet finner du på et av de siste bildene i presentasjonene i hvert fag. 

Fastsatte læreplaner  (husk at læreplanene leses best i digitalt format, så vi oppfordrer deg til å ha med datamaskin eller lesebrett på samlingene istedenfor utskrift på papir)

Fagnettverk intro første samling

Matematikk

Hadeland-regionen
16. oktober, 7. januar og 24. mars kl 11.00 – 15.30 (enkel lunsj fra 10.30). Sted: Klækken hotell på Ringerike.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Andre samling:

Matematikk Hadeland 07-01-2020 Hanan

 

Lillehammer-regionen
16. oktober og 7. januar kl.12.00 – 16.00. Sted: Kulturhuset Banken. 

Tredje og siste samling er flyttet til 27. mars, kl 9-15. Sted: Scandic Lillehammer. Hanan Abdelrahman er ansvarlig for denne siste samlingen.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Lillehammer 16.10.2019

Andre samling:

Matematikk Lillehammer-07-01-2020

Midt-Gudbrandsdalen
15. oktober, 8. januar og 25. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kaupanger i Ringebu. Det serveres kaffe/te og frukt.

Den siste samlingen, 25. mars, gjennomføres av Ingunn Valbekmo og Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret i Trondheim. Velkommen!

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Midtdalen 15-10-2019

Andre samling:

Matematikk Midtdalen 08-01-2020

Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober (Otta kulturhus), 9. januar (Otta kulturhus) og 26. mars (Thon Otta hotell), kl. 09.30 – 15.30.

Den siste samlingen, 26. mars, gjennomføres av Ingunn Valbekmo og Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret i Trondheim. Velkommen!

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Presentasjon matematikk Norddalen 17-10-2019

Andre samling:

Matematikk Norddalen 09-01-2020

Valdres-regionen
15. oktober, 8. januar og 25. mars, kl. 11.30 – 16.00. Sted: Månostogo, Valdres vgs, Leira.

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Andre samling:

Matematikk Valdres 08-01-2020 Hanan

Engelsk

Gjøvik-regionen
18. oktober, 10. januar og 27. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Gjøvik. 18.10

Andre samling:

DEKOM English January_Gjøvik-group Angela

DEKOM English January_Gjøvik-group Marit

Velkommen tilbake på siste samling 27. mars!

Lillehammer-regionen
17. oktober, 8. januar og 25. mars, k.. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Angela Lillehammer

Andre samling:

DEKOM english January_Lillehammer

Velkommen tilbake på siste samling 25. mars!

Midt-Gudbransdalen
16. oktober, 9. januar og 26. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kaupanger i Ringebu. Det serveres kaffe/te og frukt.

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Angela Ringebu

Andre samling:

DEKOM English January_Ringebu

Velkommen tilbake på siste samling 26. mars. 

Nord-Gubrandsdalen
15. oktober (Otta kulturhus), 7. januar (Otta kulturhus) og 24. mars (Thon Otta hotell), kl 09.30 – 15.30

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Otta

Andre samling:

DEKOM English Otta January

Velkommen tilbake på siste samling 24. mars på nytt sted: Thon Otta hotell! januar. 

Norsk

Gjøvik-regionen
15. oktober, 13. januar og 25. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Gjøvik 15.10.2019

Andre samling:

Norsknettverk Gjøvik 13.01.2020

Inger-kristin.vie@inn.no

Harald.Bergh@inn.no

Lillehammer-regionen
22. oktober, 15. januar og 31. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kulturhuset Banken.

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Lillehammer 22.10.2019

Andre samling:

Norsknettverk 2. samling Lillehammer 15.01.2020

Inger-kristin.vie@inn.no

Midt-Gudbrandsdalen
21. oktober, 14. januar og 30. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kaupanger i Ringebu. Det serveres kaffe/te og frukt.

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Ringebu 21.10.2019

Andre samling:

Norsklærersamling andre samling Ringebu 14.1.2020

Inger-kristin.vie@inn.no

Nord-Gudbrandsdalen
21. oktober, 14. januar og 30. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Otta kulturhus.

Ingrid Jacobsen er ansvarlig for den siste samlingen i norsknettverket 30. mars, sammen med Kaja Haaland. Ingrid satt i læreplangruppen i norsk, og hadde hovedansvaret for modulen om tverrfaglige tema i Udirs kompetansepakke.
Lysbilder

Første samling:

Norsk Norddalen 1. samling H19

Andre samling:

Norsk 2. samling dekomp region Norddalen_Otta

Kunst og håndverk

Gjøvik-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Lysbilder

Første samling:

Kunst og hånd fagnettverk Oppland gang 1

Andre samling:

Kunst og håndverk Oppland gang 2

Mellomarbeid til marssamlingen

Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell

Lysbilder

Første samling:

Kunst og hånd fagnettverk Oppland gang 1

Andre samling:

Kunst og håndverk Oppland gang 2

Mellomarbeid til marssamlingen

Hadeland-regionen og Valdres-regionen
15. oktober, 9. januar og 25. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Bjørnen kro, Odnes.

Lysbilder

Første samling:

Kunst og hånd fagnettverk Oppland gang 1

Andre samling:

Kunst og håndverk Oppland gang 2

Mellomarbeid til marssamlingen

Andre fag

Arbeidslivsfag for Innlandet
  • 18. oktober, kl. 09.30 – 15.30 på Scandic Hafjell
  • 14. januar, kl. 09.30 – 15.30 på Hunderfossen hotell, Øyer
  • 27. mars kl. 09.30 – 15.30 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (1.etg i Nyhove/Rustholken)
Lysbilder/ressurser

Første samling:

Arbeidslivsfag fagnettverk Eli og Arne 18.10.19

Andre samling:

Fagnettverk arbeidslivsfag 14.01.20 Arne

Arbeidslivsfag design av undervising ped-pila 14.01.2020

Hvordan skaffe arbeidsoppdrag ideliste fra nettverkssamling 14.01.2020

Fremmedspråk for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Lysbilder

Samling 1: Fagets kjerneelementer v/Kirsti B. Furre

Fremmedspråk lysbilder første samling

Samling 2: Fagets kompetansemål v/ Kirsti B. Furre og Anita Nyberg

Fremmedspråk lysbilder andre samling Mellomarbeidet finner du på siste side.

Husk padlet: https://padlet.com/mamounita16/detpv21zw6rr

Samling 3: Tverrfaglige temaer. Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag? v/Anita Nyberg 

Video om kjerneelementer, dybdelæring og kompetansebegrep Hedda Huse, Udir (23:36 min)

Kirsti B. Furre
kirsti.furre@bfk.no

Anita Nyberg
anitan1304@osloskolen.no

Fremmedspråk for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Lysbilder

Samling 1: Fagets kjerneelementer v/Kirsti B. Furre

Fremmedspråk lysbilder første samling

Samling 2: Fagets kompetansemål v/ Kirsti B. Furre og Anita Nyberg

Fremmedspråk lysbilder andre samling Mellomarbeidet finner du på siste side.

Husk padlet:  https://padlet.com/mamounita16/l0p72rvahiva

Samling 3: Tverrfaglige temaer. Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag? v/Anita Nyberg 

Video om kjerneelementer, dybdelæring og kompetansebegrep Hedda Huse, Udir (23:36 min)

Kirsti B. Furre
kirsti.furre@bfk.no

Anita Nyberg
anitan1304@osloskolen.no

Krle/Religion for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
14. oktober, 6. januar og 23. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Lysbilder

Første samling:  Fagnettverk KRLE RE LillehammerØyerMidtdalen – oktober 2019

Andre samling: KRLE andre samling Lillehammerregion – januar 2020 

Mellomarbeidet til samling tre finner du på det siste bildet!

Velkommen til neste samling 23.mars. Samme tid – samme sted!

Kroppsøving for Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
22. oktober (Otta kulturhus), 14. januar (Thon Otta hotell) og 31. mars (Otta kulturhus), kl. 09.30 – 15.30.

Lysbilder

Første samling

Vegge.Otta.22.okt.2019

Andre samling

KRØ Otta januar

Ressurser

Renshaw (2009) Om implisitt laering mm 

Foreløpig plan for siste samling

Marssamlingen planlegges å fokusere på hvordan man kan koble kroppsøvingsfaget til en større helhet på tvers av fag, både i arbeidet med de tre tverrfaglige temaene og i andre relevante sammenhenger der ulike fag kan berike hverandre.

Kroppsøving for Lillehammer og Øyer
23. oktober, 13. januar og 30. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Lysbilder

Første samling:

Vegge.Lilleh.23.okt.2019

Andre samling:

KRØ Lillehammer januar

Ressurser

Renshaw (2009) Om implisitt laering mm 

Foreløpig plan for marssamlingen

Marssamlingen planlegges å fokusere på hvordan man kan koble kroppsøvingsfaget til en større helhet på tvers av fag, både i arbeidet med de tre tverrfaglige temaene og i andre relevante sammenhenger der ulike fag kan berike hverandre.

Mat og helse for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Ressurser på nett

Denne linken fører til en Power Point som konkretiserer kostrådene, samtidig som åtte matvaregrupper presenteres fra side 9 og utover: helsedirektoratet.no/search?searchquery=matvaregruppene

Begrepet trygg mat. Link finner du her:  mattilsynet.no

Det tredje temaet bærekraftige matvalg, som er nært knyttet til trygg og helsefremmende mat: nasjonalforeningen.no/smart-pa-mat/trygg-mat

Lysbilder

Presentasjon fra første samling:

Mat og helse fagnettverk gjøvik-hafjell.samling 1

Presentasjon fra andre samling:

Mat og helse lysbilder Gjøvik andre samling

Mellomarbeidet finner du på side 22. Lykke til!

Velkommen tilbake på neste samling den 24. mars!

Hvis du har faglige spørsmål eller ønsker, vær vennlig å ta kontakt med karen.Lassen@usn.no

Mat og helse for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Ressurser på nett

Power Point som konkretiserer kostrådene, samtidig som åtte matvaregrupper presenteres fra side 9 og utover: helsedirektoratet.no/search?searchquery=matvaregruppene

Begrepet trygg mat. Link finner du her:  mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/trygg_mat__grunnleggende_hygiene_for_serveringssteder

Det tredje temaet bærekraftige matvalg, som er nært knyttet til trygg og helsefremmende mat: nasjonalforeningen.no/smart-pa-mat/trygg-mat

Lysbilder

Presentasjon fra første samling:

Mat og helse fagnettverk gjøvik-hafjell.samling 1

Presentasjon fra andre samling:

Mat og helse lysbilder Hafjell andre samling

Mellomarbeidet finner du på side 22. Lykke til!

Velkommen tilbake på neste samling den 23. mars!

Hvis du har faglige spørsmål eller ønsker, vær vennlig å ta kontakt med karen.Lassen@usn.no

Musikk for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Lysbilder

Første samling:

FagnettverkMusikk_Lives_presentasjon_før_lunsj.slides

Fagnettverk_musikk_Lives_presentasjon_ etter_lunsj.slides

Andre samling:

DEKOM_musikk_jan20

Musikk Mentimeter_Gjøvik_jan20

Musikk for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Lysbilder

Første samling:

FagnettverkMusikk_Lives_presentasjon_før_lunsj.slides

Fagnettverk_musikk_Lives_presentasjon_ etter_lunsj.slides

Andre samling:

DEKOM_musikk_jan20

Musikk Mentimeter_Hafjell_jan20

Naturfag for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
21. oktober, 10. januar og 27. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Film – forarbeid til første samling: youtube.com/watch?v=XK-gqshtJFs

Lysbilder

Første samling:

Naturfagets viktigste ideer

Andre samling:

Fagnettverk naturfag Lillehammer 10. januar

Velkommen til neste samling 27. mars!

Samfunnsfag for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
18. oktober, 9. januar og 26. mars, kl. 12.00 – 16.00.

OBS: Siste samling gjennomføres på Scandic Lillehammer

På alle samlingene vil ulikheter og fellestrekk danne et bevisst utgangspunkt for jobbing med de utfordringer fra fagfornyelsen vi rekker å ta opp. Jeg håper vi får etablert en arbeids og samarbeids-form som gjør oss i stand til å møte, bearbeide og innarbeide fagfornyelsen i våre ulike hverdager.

Lysbilder/ressurser

Fra første samling:

Fagfornyelsen samfunnsfag Lillehammer 18.10.2019

Kjerneverdier eksempler og konkretiseringer_

Videre jobbing med samffag på vår skole

Oversikt kilder for samfunnsfaglærere på nett forskningsinstitutter mm

Fra andre samling:

Lokalsamfunnet som læringsarena

Mediegrafi didaktikk for global refleksjon

Konflikter krig og terrorisme

Kompetansemål tema på trinn

Samfunnsfag – mellomarbeid 2 og 3 samling

Velkommen tilbake på neste samling 26. mars. På Scandic Lillehammer. Alle må ha med PC eller iPad til samlingen.

Inger.haug@inn.no

Utdanningsvalg for Innlandet
  • 18. oktober, kl. 09.30 – 15.30 på Scandic Hafjell
  • 10. januar, kl. 09.30 – 15.30 på Mølla hotell, Lillehammer
  • 27. mars kl. 09.30 – 15.30 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (1.etg i Nyhove/Rustholken)
Ressurser

Kapittelet om karrierekompetanser i nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (side 37 til 76):

kompetansenorge.no/globalassets/karriere/rapport-nasjonalt-kvalitetsrammeverk-for-karriereveiledning.pdf

Verktøykasse for utdanningsvalg:

kanvigodt.no/blog/verktoykassaforutdanningsvalg  

Lysbilder

Første samling:

Nettverkssamling1_Oppland_Utdanningsvalg2019 

Andre samling:

Utdanningsvalg samling 2 Torild Schulstok

Velkommen tilbake på neste samling 27. mars. Samme tid, men denne gangen på Høgskolen (1. etg på Nyhove/Rustholken)

erik.haug@inn.no