Gamle fagnettverk (2019-2020)

Under finner du lysbilder fra alle fagnettverkssamlinger som ble gjennomført skoleåret 2019-2020 + fra de utsatte samlingene i september og oktober 2020. I enkelte fag finner du også ressurser til individuelt og/eller skolevis arbeid.

Fagnettverk intro første samling

Matematikk

Gjøvik-regionen
14. oktober, 6. januar og 23. mars 

– Fredag 25. september kl 8.30-11.30: Lærere på småskoletrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres) 

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Torsdag 1. oktober kl 8.30-11.30: Lærere på mellomtrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Fredag 2. oktober kl 08.30-11.30: Lærere på ungdomstrinn og vgs (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

——-

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Matematikk Gjøvik Ketil 14.10.19 

RammePascalFyrstikk

Andre samling:

Matematikk Gjøvik 06-01-2020 Hanan

Matematikk Gjøvik 06-01-2020 Ketil

Hadeland-regionen
16. oktober, 7. januar og 24. mars 

– Fredag 25. september kl 8.30-11.30: Lærere på småskoletrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres) 

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Torsdag 1. oktober kl 8.30-11.30: Lærere på mellomtrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Fredag 2. oktober kl 08.30-11.30: Lærere på ungdomstrinn og vgs (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

——-

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Andre samling:

Matematikk Hadeland 07-01-2020 Hanan

 

Lillehammer-regionen
16. oktober og 7. januar og 27. mars, kl 9-15. 

Matematikknettverket 27. mars ble avlyst. Samlingen gjennomføres oppdelt i to digitale samlinger slik:

1) Aktiv og utforskende opplæring i matematikk som fremmer fagets relevans og kjerneelementer. Tirsdag 15. september kl 12.30 – 15.30: Lærere fra alle trinn i Lillehammerregionen

Matematikk DekomLillehammer sept 20

Sjakkbrettet

2) Tverrfaglige tema i matematikk (felles med Gjøvik, Hadeland og Valdres):

– Fredag 25. september kl 8.30-11.30: Lærere på småskoletrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres) 

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Torsdag 1. oktober kl 8.30-11.30: Lærere på mellomtrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Fredag 2. oktober kl 08.30-11.30: Lærere på ungdomstrinn og vgs (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

——-

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Lillehammer 16.10.2019

Andre samling:

Matematikk Lillehammer-07-01-2020

Midt-Gudbrandsdalen
15. oktober, 8. januar og 25. mars 14.september 2020 (digitalt) og 29. oktober 2020 (digitalt)

 • Lysbilder

Første samling (15.oktober 2019):

Midtdalen 15-10-2019

Andre samling (8. januar 2020):

Matematikk Midtdalen 08-01-2020

Tredje samling (14. september 2020)

Nettverk Gudbrandsdalen

Arbeid med Noa

Fjerde samling (29. oktober 2020)

Nettverk Matematikk Gudbrandsdalen

—–

Artikkel om dybdelæring i matematikk

 Hva er nytt i matematikk?

Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober 2019 (Otta kulturhus), 9. januar 2020 (Otta kulturhus) og 26. mars  15.sept 2020 (digitalt) og 30.oktober 2020 (digitalt)

  • Lysbilder

Første samling (17. oktober 2019):

Presentasjon matematikk Norddalen 17-10-2019

Andre samling (9. januar 2020):

Matematikk Norddalen 09-01-2020

Tredje samling (15. september 2020)

Nettverk Gudbrandsdalen

 Arbeid med Noa

Fjerde samling (30. oktober 2020)

Nettverk Matematikk Gudbrandsdalen

—–

Artikkel om dybdelæring i matematikk

 Hva er nytt i matematikk?

Valdres-regionen
15. oktober, 8. januar og 25. mars, 

– Fredag 25. september kl 8.30-11.30: Lærere på småskoletrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres) 

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Torsdag 1. oktober kl 8.30-11.30: Lærere på mellomtrinn (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

– Fredag 2. oktober kl 08.30-11.30: Lærere på ungdomstrinn og vgs (felles for regionene Gjøvik, Lillehammer, Hadeland og Valdres)  

Matematikk høst 2020 Hanan

Bolstad tverrfaglighet

——-

Artikkel om dybdelæring i matematikk

Lysbilder

Første samling:

Matematikk Hanan første samling Dekom2019  

Andre samling:

Matematikk Valdres 08-01-2020 Hanan

Engelsk

Gjøvik-regionen
18. oktober, 10. januar og 27. mars

Ressurser fra utsatte marssamlinger

Småskoletrinn 7. sept kl 9-12

Group 7 – Group 6Group 1

Mellomtrinn 7. sept kl 9-12

Mellomtrinn 1 – Mellomtrinn 2Mellomtrinn 3 – Mellomtrinn 4 – Mellomtrinn 5

Gruppe 3 (7. trinn)

U-trinn/vgs 8. sept kl 9-12

Group 4 – Group x – Group y – Group z

Program 

09:00 – 09:15: Introduction

09:15 – 09:30: Ice breaker in groups (breakout rooms)

09:30 – 10:00: Watch online lectures:

  • “Working cross-curricular”

https://media.inn.no/Mediasite/Play/ac1378db3a0e41a1a2217f11727ad7ab1d

  • “Using literature in the subject English classroom”  

https://media.inn.no/Mediasite/Play/fdee06ae21f04b0b9c1a8707e701f8111d

10:00 – 10:15: Share opinions about the videos (breakout rooms)

10:15 – 10:30: Break

10:30 – 10:45: Case

10:45 – 11:45: Group task (breakout rooms) Post group task

11:45 – 12:00: Summing up together and evaluation

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Gjøvik. 18.10

Andre samling:

DEKOM English January_Gjøvik-group Angela

DEKOM English January_Gjøvik-group Marit

Lillehammer-regionen
17. oktober, 8. januar og 25. mars

Ressurser fra utsatte marssamlinger

Småskoletrinn 7. sept kl 9-12

Group 7 – Group 6Group 1

Mellomtrinn 7. sept kl 9-12

Mellomtrinn 1 – Mellomtrinn 2Mellomtrinn 3 – Mellomtrinn 4 – Mellomtrinn 5

Gruppe 3 (7. trinn)

U-trinn/vgs 8. sept kl 9-12

Group 4 – Group x – Group y – Group z

Program 

09:00 – 09:15: Introduction

09:15 – 09:30: Ice breaker in groups (breakout rooms)

09:30 – 10:00: Watch online lectures:

  • “Working cross-curricular”

https://media.inn.no/Mediasite/Play/ac1378db3a0e41a1a2217f11727ad7ab1d

  • “Using literature in the subject English classroom”  

https://media.inn.no/Mediasite/Play/fdee06ae21f04b0b9c1a8707e701f8111d

10:00 – 10:15: Share opinions about the videos (breakout rooms)

10:15 – 10:30: Break

10:30 – 10:45: Case

10:45 – 11:45: Group task (breakout rooms) Post group task

11:45 – 12:00: Summing up together and evaluation

 

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Angela Lillehammer

Andre samling:

DEKOM english January_Lillehammer

Midt-Gudbransdalen
16. oktober, 9. januar og 26. mars,

Ressurser fra utsatte marssamlinger

Småskoletrinn 7. sept kl 9-12

Group 7 – Group 6Group 1

Mellomtrinn 7. sept kl 9-12

Mellomtrinn 1 – Mellomtrinn 2Mellomtrinn 3 – Mellomtrinn 4 – Mellomtrinn 5

Gruppe 3 (7. trinn)

U-trinn/vgs 8. sept kl 9-12

Group 4 – Group x – Group y – Group z

Program 

09:00 – 09:15: Introduction

09:15 – 09:30: Ice breaker in groups (breakout rooms)

09:30 – 10:00: Watch online lectures:

  • “Working cross-curricular”

https://media.inn.no/Mediasite/Play/ac1378db3a0e41a1a2217f11727ad7ab1d

  • “Using literature in the subject English classroom”  

https://media.inn.no/Mediasite/Play/fdee06ae21f04b0b9c1a8707e701f8111d

10:00 – 10:15: Share opinions about the videos (breakout rooms)

10:15 – 10:30: Break

10:30 – 10:45: Case

10:45 – 11:45: Group task (breakout rooms) Post group task

11:45 – 12:00: Summing up together and evaluation

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Angela Ringebu

Andre samling:

DEKOM English January_Ringebu

Nord-Gubrandsdalen
15. oktober (Otta kulturhus), 7. januar (Otta kulturhus) og 24. mars 

Ressurser fra utsatte marssamlinger

Småskoletrinn 7. sept kl 9-12

Group 7 – Group 6Group 1

Mellomtrinn 7. sept kl 9-12

Mellomtrinn 1 – Mellomtrinn 2Mellomtrinn 3 – Mellomtrinn 4 – Mellomtrinn 5

Gruppe 3 (7. trinn)

U-trinn/vgs 8. sept kl 9-12

Group 4 – Group x – Group y – Group z

Program 

09:00 – 09:15: Introduction

09:15 – 09:30: Ice breaker in groups (breakout rooms)

09:30 – 10:00: Watch online lectures:

  • “Working cross-curricular”

https://media.inn.no/Mediasite/Play/ac1378db3a0e41a1a2217f11727ad7ab1d

  • “Using literature in the subject English classroom”  

https://media.inn.no/Mediasite/Play/fdee06ae21f04b0b9c1a8707e701f8111d

10:00 – 10:15: Share opinions about the videos (breakout rooms)

10:15 – 10:30: Break

10:30 – 10:45: Case

10:45 – 11:45: Group task (breakout rooms) Post group task

11:45 – 12:00: Summing up together and evaluation

Lysbilder

Første samling:

Presentation for Otta

Andre samling:

DEKOM English Otta January

Norsk

Gjøvik-regionen
15. oktober, 13. januar og 25. mars

Samlingen i norsknettverket 25. mars ble avlyst, og erstattes av en skolevis arbeidsprosess som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i september. Stipulert tidsramme er 2 timer, som eventuelt kan splittes opp. Dere kan gjerne inkludere norsklærere som ikke har fulgt norsknettverket tidligere.

 1. Se følgende videosnutt (9 minutter) om tverrfaglighet: https://media.inn.no/Mediasite/Play/bffe0464c7f84fe88b5bf4ad790c1eec1d.
 2. Diskuter hvordan man kan jobbe med ulik grad av tverrfaglighet i norskfaget. (legg gjerne inn individuell tenkeskriving før diskusjonen)
 3. Se filmen om norskdidaktisk arbeid (20 minutter) med det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring»: https://media.inn.no/Mediasite/Play/ecd9bac6873349d6b756258b83ae203b1d.
 4. Etter å ha sett filmen tar dere utgangspunkt i ett av de tverrfaglige temaene og diskuterer hvordan dere kan knytte temaet til ett eller flere kompetansemål i norskfaget (og eventuelt andre fag).
 5. Send inn en oppsummering av diskusjonen i oppgave 4 innen 30. september til:

Ingerkristin.vie@inn.no

og

Harald.Bergh@inn.no

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Gjøvik 15.10.2019

Andre samling:

Norsknettverk Gjøvik 13.01.2020

 

Lillehammer-regionen
22. oktober, 15. januar og 31. mars

Samlingen i norsknettverket 31. mars ble avlyst, og erstattes av en skolevis arbeidsprosess som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i september. Stipulert tidsramme er 2 timer, som eventuelt kan splittes opp. Dere kan gjerne inkludere norsklærere som ikke har fulgt norsknettverket tidligere.

 1. Se følgende videosnutt (9 minutter) om tverrfaglighet: https://media.inn.no/Mediasite/Play/bffe0464c7f84fe88b5bf4ad790c1eec1d.
 2. Diskuter hvordan man kan jobbe med ulik grad av tverrfaglighet i norskfaget. (legg gjerne inn individuell tenkeskriving før diskusjonen)
 3. Se filmen om norskdidaktisk arbeid (20 minutter) med det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring»: https://media.inn.no/Mediasite/Play/ecd9bac6873349d6b756258b83ae203b1d.
 4. Etter å ha sett filmen tar dere utgangspunkt i ett av de tverrfaglige temaene og diskuterer hvordan dere kan knytte temaet til ett eller flere kompetansemål i norskfaget (og eventuelt andre fag).
 5. Send inn en oppsummering av diskusjonen i oppgave 4 innen 30. september til:

Ingerkristin.vie@inn.no

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Lillehammer 22.10.2019

Andre samling:

Norsknettverk 2. samling Lillehammer 15.01.2020

Midt-Gudbrandsdalen
21. oktober, 14. januar og 30. mars

Samlingen i norsknettverket 30. mars ble avlyst, og erstattes av en skolevis arbeidsprosess som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i september. Stipulert tidsramme er 2 timer, som eventuelt kan splittes opp. Dere kan gjerne inkludere norsklærere som ikke har fulgt norsknettverket tidligere.

 1. Se følgende videosnutt (9 minutter) om tverrfaglighet: https://media.inn.no/Mediasite/Play/bffe0464c7f84fe88b5bf4ad790c1eec1d.
 2. Diskuter hvordan man kan jobbe med ulik grad av tverrfaglighet i norskfaget. (legg gjerne inn individuell tenkeskriving før diskusjonen)
 3. Se filmen om norskdidaktisk arbeid (20 minutter) med det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring»: https://media.inn.no/Mediasite/Play/ecd9bac6873349d6b756258b83ae203b1d.
 4. Etter å ha sett filmen tar dere utgangspunkt i ett av de tverrfaglige temaene og diskuterer hvordan dere kan knytte temaet til ett eller flere kompetansemål i norskfaget (og eventuelt andre fag).
 5. Send inn en oppsummering av diskusjonen i oppgave 4 innen 30. september til:

Ingerkristin.vie@inn.no

Lysbilder

Første samling:

Norsknettverk Ringebu 21.10.2019

Andre samling:

Norsklærersamling andre samling Ringebu 14.1.2020

Nord-Gudbrandsdalen
21. oktober, 14. januar og 30. mars  22. september (digitalt)

Lysbilder

Første samling:

Norsk Norddalen 1. samling H19

Andre samling:

Norsk 2. samling dekomp region Norddalen_Otta

Tredje samling:

200922 Padlet gruppeoppgaver fagnettverk norsk Norddalen

200922 Nettverk norsk region Norddalen

Kunst og håndverk

Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
Hadeland-regionen og Valdres-regionen

Andre fag

Arbeidslivsfag for Innlandet
 • 18. oktober, kl. 09.30 – 15.30 på Scandic Hafjell
 • 14. januar, kl. 09.30 – 15.30 på Hunderfossen hotell, Øyer
 • UTSATT: 27. mars kl. 09.30 – 15.30 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (1.etg i Nyhove/Rustholken)
Tredje samling ble gjennomført digitalt 11. september.

Lysbilder/ressurser

Første samling:

Arbeidslivsfag fagnettverk Eli og Arne 18.10.19

Andre samling:

Fagnettverk arbeidslivsfag 14.01.20 Arne

Arbeidslivsfag design av undervising ped-pila 14.01.2020

Hvordan skaffe arbeidsoppdrag ideliste fra nettverkssamling 14.01.2020

Tredje samling:

Presentasjon arbeidslivsfag tredje samling

Kjennetegn-pa-maloppnaelse–arbeidslivsfag-pa-ungdomstrinnet/

Fremmedspråk for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Lysbilder

Samling 1: Fagets kjerneelementer v/Kirsti B. Furre

Fremmedspråk lysbilder første samling

Samling 2: Fagets kompetansemål v/ Kirsti B. Furre og Anita Nyberg

Fremmedspråk lysbilder andre samling Mellomarbeidet finner du på siste side.

Samling 3: Tverrfaglige temaer. Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag? v/Anita Nyberg 

Samling 3 Fremmedspråk

Husk padlet – felles for alle samlinger: https://padlet.com/mamounita16/detpv21zw6rr

Video om kjerneelementer, dybdelæring og kompetansebegrep Hedda Huse, Udir (23:36 min)

Kirsti B. Furre
kirsti.furre@bfk.no

Anita Nyberg
anitan1304@osloskolen.no

Fremmedspråk for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Lysbilder

Samling 1: Fagets kjerneelementer v/Kirsti B. Furre

Fremmedspråk lysbilder første samling

Samling 2: Fagets kompetansemål v/ Kirsti B. Furre og Anita Nyberg

Fremmedspråk lysbilder andre samling Mellomarbeidet finner du på siste side.

Samling 3: Tverrfaglige temaer. Hvordan kan vi koble faget til en større helhet på tvers av fag? v/Anita Nyberg 

Samling 3 Fremmedspråk

Husk padlet – felles for alle samlinger: https://padlet.com/mamounita16/l0p72rvahiva

Kirsti B. Furre
kirsti.furre@bfk.no

Anita Nyberg
anitan1304@osloskolen.no

Krle/Religion for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
14. oktober, 6. januar og 23. mars

Den utsatte samlingen 23. september kl 10-13.45 er dessverre utsatt. Skolene melder om problemer med å frigjøre lærere til nettverkssamlingen. Vi satser på gjennomføring på et seinere tidspunkt. 

 • 1000 Velkommen. Tema og planen for dagen. 
 • 1010 Erfaringsdeling i grupper (mellomarbeidet)
 • 1100 Erfaringsdeling i plenum
 • 1115 Pause
 • 1130 Fagøkt om tverrfaglige temaer
 • 1215 Pause
 • 1230 Grupperarbeid
 • 1300 Plenumsdiskusjon
 • 1330 Avslutning

Mellomarbeid gitt på samling i januar:

a) Ta utgangspunkt i ett eller flere av de temaene du underviser om i vinter og som du mener også hører med i KRLE/RE-faget i årene framover. Finnes dette temaet igjen i den nye læreplanen? På hvilken måte? Identifiser minst ett kompetansemål i den nye læreplanen som gjør det naturlig å undervise om dette temaet. På hvilken måte er dette / disse kompetansemålene en konkretisering av ett eller flere kjerneelementer?

b) Tenk deg at du skal undervise om det samme / et liknende tema i tråd med den nye læreplanen. Hva vil du gjøre annerledes? Tenk gjennom hvordan undervisningsopplegget du ser for deg, realiserer prinsippene i overordnet del og operasjonaliserer «fagets relevans og sentrale verdier» så vel som kjerneelementene.

c) Del innsiktene dine i profesjonsfellesskapet på skolen slik det legges til rette på hver enkelt skole.

Lysbilder

Første samling:  Fagnettverk KRLE RE LillehammerØyerMidtdalen – oktober 2019

Andre samling: KRLE andre samling Lillehammerregion – januar 2020 

Mellomarbeidet til samling tre finner du på det siste bildet!

Kroppsøving for Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
22. oktober (Otta kulturhus), 14. januar (Thon Otta hotell) og 31. mars (Otta kulturhus), kl. 09.30 – 15.30.

Lysbilder

Første samling

Andre samling

Tredje samling

Ressurser

Renshaw (2009) Om implisitt laering mm 

Kroppsøving for Lillehammer og Øyer
23. oktober, 13. januar og 30. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Samlingen 30. mars ble avlyst og erstattes ikke. 

Lysbilder

Første samling:

Vegge.Lilleh.23.okt.2019

Andre samling:

KRØ Lillehammer januar

Ressurser

Renshaw (2009) Om implisitt laering mm 

Mat og helse for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Ressurser på nett

Denne linken fører til en Power Point som konkretiserer kostrådene, samtidig som åtte matvaregrupper presenteres fra side 9 og utover: helsedirektoratet.no/search?searchquery=matvaregruppene

Begrepet trygg mat. Link finner du her:  mattilsynet.no

Det tredje temaet bærekraftige matvalg, som er nært knyttet til trygg og helsefremmende mat: nasjonalforeningen.no/smart-pa-mat/trygg-mat

Lysbilder

Presentasjon fra første samling:

Mat og helse fagnettverk gjøvik-hafjell.samling 1

Presentasjon fra andre samling:

Mat og helse lysbilder Gjøvik andre samling

Presentasjon fra tredje samling:

Mat og helse 24.mars – Presentasjon.

Hvis du har faglige spørsmål eller ønsker, vær vennlig å ta kontakt med karen.Lassen@usn.no

Mat og helse for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Ressurser på nett

Power Point som konkretiserer kostrådene, samtidig som åtte matvaregrupper presenteres fra side 9 og utover: helsedirektoratet.no/search?searchquery=matvaregruppene

Begrepet trygg mat. Link finner du her:  mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/trygg_mat__grunnleggende_hygiene_for_serveringssteder

Det tredje temaet bærekraftige matvalg, som er nært knyttet til trygg og helsefremmende mat: nasjonalforeningen.no/smart-pa-mat/trygg-mat

Lysbilder

Presentasjon fra første samling:

Mat og helse fagnettverk gjøvik-hafjell.samling 1

Presentasjon fra andre samling:

Mat og helse lysbilder Hafjell andre samling

Presentasjon fra tredje samling:

Mat og helse 23. mars – lysbilder

Hvis du har faglige spørsmål eller ønsker, vær vennlig å ta kontakt med karen.Lassen@usn.no

Musikk for Gjøvik-regionen og Valdres-regionen
16. oktober, 8. januar og 24. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Quality Strand, Gjøvik.

Siste samling i musikk gjennomføres digitalt 28. september kl 9 – 14.

Her finner du forarbeid, møtelenker og all informasjon du trenger for å delta på siste samling i musikk

Lysbilder

Første samling:

FagnettverkMusikk_Lives_presentasjon_før_lunsj.slides

Fagnettverk_musikk_Lives_presentasjon_ etter_lunsj.slides

Andre samling:

DEKOM_musikk_jan20

Musikk Mentimeter_Gjøvik_jan20

Musikk for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen
17. oktober, 7. januar og 23. mars, kl. 09.30 – 15.30. Sted: Scandic Hafjell.

Siste samling i musikk gjennomføres digitalt 28. september kl 9 – 14.

Her finner du forarbeid, møtelenker og all informasjon du trenger for å delta på siste samling i musikk

Lysbilder

Første samling:

FagnettverkMusikk_Lives_presentasjon_før_lunsj.slides

Fagnettverk_musikk_Lives_presentasjon_ etter_lunsj.slides

Andre samling:

DEKOM_musikk_jan20

Musikk Mentimeter_Hafjell_jan20

Naturfag for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
21. oktober, 10. januar og 27. mars, kl. 12.00 – 16.00. Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer.

Samling 3 gjennomføres individuelt med materiellet som er lagt ut under. 

Første samling:

Naturfagets viktigste ideer

Andre samling:

Fagnettverk naturfag Lillehammer 10. januar

Tredje samling: Digital læringspakke

Allerede før Koronaviruset tok styringen over hverdagene våre og satte en stopper for fysiske møter, hadde flere av fagdidaktikerne snakket om at vi burde gå sammen og bearbeide temaet for denne siste samlingen, tverrfaglige tema i fagfornyelsen, over faggrensene. Med endrede rammevilkår, hjemmekontor og digitalt basert undervisning for oss alle, fant vi, Anne Bergliot Øyehaug (naturfag) og Inger Mokkelbost Haug (samfunnsfag) ut at vi ville utvikle et felles opplegg som rettet seg mot våre nettverksgrupper; samfunnsfaglærere og naturfaglærere.

Vi har utviklet det vi har valgt å kalle en digital læringspakke. Den består av tre elementer: tre podcaster, to powerpointserier med innleste kommentarer til hvert lysbilde, og tre tekster som problematiserer og etablerer ulike utforskende utfordringer knyttet til de temaene vi samtaler om i podcastene.

Podcastressurser:

Den første podcasten er på ca 20 minutter. Samtalen tar opp tverrfaglige tema i fagfornyelsen der den pågående pandemien er gjennomgående referanse. De, neste podcasten, fokuserer på sammensatte problemstillinger og lar et knippe utfordringer knyttet til vindmølleutbygging danne utgangspunkt for reflksjoner. Den tredje åpner for utforsking av morgendagens kompetansebehov og der samtalen lar skolekantinas mat-tilbud være utgangspunkt for deling av refleksjoner.

Podcast 1. tverrfaglige tema i fagfornyelsen podcast 1 vi

Podcast 2. sammensatte problemstillinger

Podcast 3. framtidens kompetansebehov

Presentasjoner med lydkommentarer

Vi har valgt å gjenbruke titler fra Podcast i Powerpointpresentasjonene. Vi har også valgt å knytte innleste kommentarer til hvert lysbilde. Dette vil gi den enkelte lærer mulighet til å se gjennom presentasjonene i sitt tempo. Begge PP avsluttes med en oppgave. Den første oppgaven handler om å analysere læreplanen i forhold til det tverrfaglige temaet bærekraft, og den andre oppgaven skal få dere i gang med å planlegge tverrfaglig undervisning med utgangspunkt i ny læreplan. Vi vil anbefale at dere samarbeider tverrfaglig når dere tar fatt på denne delen av arbeidet.

Sammensatte problemstillinger

Tverrfaglige temaer i ny læreplan

Tekstressurser

De tre tekstene utvikler hovedtemaene fra podcastene i skriftlig form, og er ment som en invitasjon til refleksjon og etterarbeid, eventuelt utvikling av utforskende tverrfaglige oppgaver på deres elever.

Vi håper dere har utbytte av vår behandling av denne siste samlingen. Takk for gode samvær og lykke til med arbeidet med fagfornyelsen, i og etter Koronas tid.

Hamar/Elverum 02.04.2020
Anne Bergliot Øyehaug og Inger Mokkelbost Haug

Samfunnsfag for Lillehammer, Øyer og Midt-Gudbrandsdalen
18. oktober, 9. januar og 26. mars, kl. 12.00 – 16.00.

Samling 3 gjennomføres individuelt med en digital læringspakke som du finner under.

Fra første samling:

Fagfornyelsen samfunnsfag Lillehammer 18.10.2019

Kjerneverdier eksempler og konkretiseringer_

Videre jobbing med samffag på vår skole

Oversikt kilder for samfunnsfaglærere på nett forskningsinstitutter mm

Fra andre samling:

Lokalsamfunnet som læringsarena

Mediegrafi didaktikk for global refleksjon

Konflikter krig og terrorisme

Kompetansemål tema på trinn

Samfunnsfag – mellomarbeid 2 og 3 samling

Tredje samling: Digital læringspakke

Allerede før Koronaviruset tok styringen over hverdagene våre og satte en stopper for fysiske møter, hadde flere av fagdidaktikerne snakket om at vi burde gå sammen og bearbeide temaet for denne siste samlingen, tverrfaglige tema i fagfornyelsen, over faggrensene. Med endrede rammevilkår, hjemmekontor og digitalt basert undervisning for oss alle, fant vi, Anne Bergliot Øyehaug (naturfag) og Inger Mokkelbost Haug (samfunnsfag) ut at vi ville utvikle et felles opplegg som rettet seg mot våre nettverksgrupper; samfunnsfaglærere og naturfaglærere.

Vi har utviklet det vi har valgt å kalle en digital læringspakke. Den består av tre elementer: tre podcaster, to powerpointserier med innleste kommentarer til hvert lysbilde, og tre tekster som problematiserer og etablerer ulike utforskende utfordringer knyttet til de temaene vi samtaler om i podcastene.

Podcastressurser:

Den første podcasten er på ca 20 minutter. Samtalen tar opp tverrfaglige tema i fagfornyelsen der den pågående pandemien er gjennomgående referanse. De, neste podcasten, fokuserer på sammensatte problemstillinger og lar et knippe utfordringer knyttet til vindmølleutbygging danne utgangspunkt for reflksjoner. Den tredje åpner for utforsking av morgendagens kompetansebehov og der samtalen lar skolekantinas mat-tilbud være utgangspunkt for deling av refleksjoner.

Podcast 1. tverrfaglige tema i fagfornyelsen podcast 1 vi

Podcast 2. sammensatte problemstillinger

Podcast 3. framtidens kompetansebehov

Presentasjoner med lydkommentarer

Vi har valgt å gjenbruke titler fra Podcast i Powerpointpresentasjonene. Vi har også valgt å knytte innleste kommentarer til hvert lysbilde. Dette vil gi den enkelte lærer mulighet til å se gjennom presentasjonene i sitt tempo. Begge PP avsluttes med en oppgave. Den første oppgaven handler om å analysere læreplanen i forhold til det tverrfaglige temaet bærekraft, og den andre oppgaven skal få dere i gang med å planlegge tverrfaglig undervisning med utgangspunkt i ny læreplan. Vi vil anbefale at dere samarbeider tverrfaglig når dere tar fatt på denne delen av arbeidet.

Sammensatte problemstillinger

Tverrfaglige temaer i ny læreplan

Tekstressurser 

De tre tekstene utvikler hovedtemaene fra podcastene i skriftlig form, og er ment som en invitasjon til refleksjon og etterarbeid, eventuelt utvikling av utforskende tverrfaglige oppgaver på deres elever.

Vi håper dere har utbytte av vår behandling av denne siste samlingen. Takk for gode samvær og lykke til med arbeidet med fagfornyelsen, i og etter Koronas tid.

Hamar/Elverum 02.04.2020
Anne Bergliot Øyehaug og Inger Mokkelbost Haug

Inger.haug@inn.no

Utdanningsvalg for Innlandet
 • 18. oktober, kl. 09.30 – 15.30 på Scandic Hafjell
 • 10. januar, kl. 09.30 – 15.30 på Mølla hotell, Lillehammer
 • UTSATT til 11. september: 27. mars kl. 09.30 – 15.30 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (1.etg i Nyhove/Rustholken)

Ressurser

Kapittelet om karrierekompetanser i nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (side 37 til 76):

kompetansenorge.no/globalassets/karriere/rapport-nasjonalt-kvalitetsrammeverk-for-karriereveiledning.pdf

Verktøykasse for utdanningsvalg:

kanvigodt.no/blog/verktoykassaforutdanningsvalg  

Lysbilder

Første samling:

Nettverkssamling1_Oppland_Utdanningsvalg2019 

Andre samling:

Utdanningsvalg samling 2 Torild Schulstok

Tredje samling:

Lysbilder samling 3 – Utvikling med og for elevene_Utdanningsvalghøsten2020

Lena-modellen

erik.haug@inn.no

Det er tre mulige måter å delta i samlingen på:

ALT 1: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet

Møteverktøyet fungerer best med denne løsningen, så vi anbefaler dette dersom  ikke brannmurer hindrer deg i å installere.  Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID og passord. Du kan også følge innloggingslenken direkte.

ALT 2: Last ned zoom-app på tlf. i god tid og «join» møtet med «Meeting ID»

Dette er et alternativ for deg som ikke har anledning via PC på grunn av dårlig dekning o.l. 

ALT 3: Kan du ikke laste ned – bli med via nettleser

Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Skriv inn passord. Du har litt færre funksjoner enn når du har lastet ned programmet. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HER. 

Kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)