FØN-regionen

 

Kommune Kommunekontakt Primærkontakt
Hurdal Hege Brenna Bjørn Haugen
Gjerdrum Øyvind Bibow Hansen Kathinka Blichfeldt
Nannestad Eva Marie Jonskås Kathinka Blichfeldt
Eidsvoll Anne Brodal Rune Holme
Nes Mona Andersen Hilde Friis
Ullensaker Yngve Rønning Egil Weider Hartberg

Mer informasjon om samarbeidet i FØN-regionen finner du HER.

Standpunktvurdering våren 2020

Vi har laget en nettressurs for ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020 for lærere på ungdomsskoler og videregående skoler. Ressursen inneholder faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen i alle fag.

Oversikt over modulene i kompetansepakken

Siste modul i kompetansepakke er nå åpnet

Siste modul i kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, fagfornyelsen har nå åpnet. Modulen har fått navnet «Profesjonsfelleskap og veien videre».

Elev- og lærerrollen: samlinger for Follo, Øvre og Nedre Romerrike

26.-28.02 gjennomførte vi tre samlinger om Elev- og lærerrollen i fagfornyelsen i samarbeid med Norges musikkhøgskole. Rundt 200 lærere, skoleledere og skoleeiere deltok på samlingene som ble arrangert i Oslo. Høgskolen i Innlandet har dette året bidratt til felles tiltak for kommunene i regionalt skoleeiersamarbeid

Første fagnettverk i Ullensaker

3. januar deltok 550 lærere fordelt på ni skolefag på den første av tre fagsamlinger.

Oversikt over modulene i kompetansepakken

Støtte til innføring av nye læreplaner

Høgskolen i Innlandet har, i samarbeid med andre universitet- og høgskolemiljøer utviklet en kompetansepakke på oppdrag fra UDIR. Intensjonen er å støtte skoler i innføring av nytt læreplanverk (LK20). Kompetansepakken er skolebasert og kan brukes i desentralisert kompetanseutvikling (dekom). Modul 1-4 er nå publisert og