Tag Archives: Standpunktvurdering

Standpunktvurdering 2021

Rett etter at skriftlig eksamen ble avlyst i februar 2021, ble Egil Hartberg spurt om å holde et innlegg om standpunktvurdering på et møte for skolelederne i Oslo kommune. Innlegget kan du se her. Under filmen finner du aktuelle spørsmål om standpunktvurdering for individuell refleksjon og drøfting i profesjonsfellesskapet. 

Klistret

Standpunkt 2020 nettressurs

Vi har laget en nettressurs for ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020 for lærere på ungdomsskoler og videregående skoler. Ressursen inneholder faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen i alle fag.