Nye læreplaner 2020 er nå offentlige

De nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag på vgo er nå tilgjengelige på UDIR sine sider.

Den nye læreplanvisningen inneholder ressurser som gir hjelp til å forstå og se sammenhengen i hele læreplanverket, både i og mellom fag. Vi gleder oss til å utforske planene i praksis sammen med lærere og skoleledere i kommuene vi samarbeider med!

Høgskolen i Innlandet har i samarbeid andre fagmiljøer med vært med på å utvikle en kompetansepakke som skal være en støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket. Du kan lese mer om det her.