Lillehammer-regionen

Koordinator i regionen: Anne Slettum

Samarbeidsforum Lillehammerregionen:

  • Anniken Reitan Borgerstrand, Øyer kommune
  • Ingrid Bøe, Gausdal kommune
  • Trond Johnsen, Lillehammer kommune
  • Synnøve Tollefsrud, Oppland fylkeskommune
  • Terje Storbakken, Lillehammer vgs
  • Monica Engen, Øyvind Bakke og Gro Helen Kristiansen, Utdanningsforbundet
  • Mette Blaauw Sandell, Skolelederforbundet
  • Heidi Kragerud, Fylkesmannen
  • Egil Weider Hartberg, HiNN
  • Gaute Rydland Nilsen, HiNN
Kommune Kommunekontakt Primærkontakt
Lillehammer Anne Slettum Egil W Hartberg
Øyer Annikken Reitan Borgestrand Berit Dahl
Gausdal Ingrid Bøe Gaute Rydland Nilsen


Standpunkt 2020 nettressurs

Vi har laget en nettressurs for ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020 for lærere på ungdomsskoler og videregående skoler. Ressursen inneholder faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen i alle fag.

3-400 lærere deltok på webinarer i praktiske fag

29. og 30.april arrangerte vi fagvise webinar rundt temaet «standpunktvurdering» for fagene mat- og helse, musikk, kroppsøving og kunst og håndverk.

Webinar om standpunkt 2020 ungdomstrinn 4.mai

Mandag 4. mai inviterer vi lærere og ledere fra alle kommuner til webinar rundt temaet standpunktvurdering 2020 på ungdomstrinnet. Webinaret tar utgangspunkt i innholdet i ressursen Standpunktvurdering 2020.

Standpunktvurdering Kunst og håndverk 2020 tors 30.04

Hvordan gjennomføre god standpunktvurdering i kunst og håndverk denne spesielle våren? Hvilke muligheter ser vi? Hva må vi være oppmerksomme på? Onsdag inviterer vi til webinar rundt temaet. Målet er å dele ideer, inspirere og støtte hverandre.

Standpunktvurdering mat- og helse 2020 ons 29.04

Hvordan gjennomføre god standpunktvurdering i mat og helse denne spesielle våren? Hvilke muligheter ser vi? Hva må vi være oppmerksomme på? Onsdag inviterer vi til webinar rundt temaet. Målet er å dele ideer, inspirere og støtte hverandre.