Lillehammer-regionen

Koordinator i regionen: Anne Slettum

Samarbeidsforum Lillehammerregionen:

  • Anniken Reitan Borgerstrand, Øyer kommune
  • Ingrid Bøe, Gausdal kommune
  • Trond Johnsen, Lillehammer kommune
  • Synnøve Tollefsrud, Oppland fylkeskommune
  • Terje Storbakken, Lillehammer vgs
  • Monica Engen, Øyvind Bakke og Gro Helen Kristiansen, Utdanningsforbundet
  • Mette Blaauw Sandell, Skolelederforbundet
  • Heidi Kragerud, Fylkesmannen
  • Egil Weider Hartberg, HiNN
  • Gaute Rydland Nilsen, HiNN
Kommune Kommunekontakt Primærkontakt
Lillehammer Anne Slettum Egil W Hartberg
Øyer Annikken Reitan Borgestrand Berit Dahl
Gausdal Ingrid Bøe Gaute Rydland Nilsen


Oversikt over modulene i kompetansepakken

Støtte til innføring av nye læreplaner

Høgskolen i Innlandet har, i samarbeid med andre universitet- og høgskolemiljøer utviklet en kompetansepakke på oppdrag fra UDIR. Intensjonen er å støtte skoler i innføring av nytt læreplanverk (LK20). Kompetansepakken er skolebasert og kan brukes i desentralisert kompetanseutvikling (dekom). Modul 1-4 er nå publisert og

Nye læreplaner 2020 er nå offentlige

De nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag på vgo er nå tilgjengelige på UDIR sine sider.

Første runde med fagnettverk gjennomført!

I løpet av et par uker er 30 fagnettverk gjennomfør for lærere i Oppland. Kjerneelementene var i fokus på det første nettverket.

Treningsåret er i gang!

Da er vi i gang – et nytt skoleår med fullt trøkk på trening fram mot nye læreplaner, LK2020. Med fire nyansatte gleder vi oss til å følge opp og lære sammen med våre samarbeidspartnere i Oppland, Oslo og Akershus!

Datoer for fagnettverk Oppland 2019-2020

Datoer for fagnettverk skoleåret 2019-2020 er nå klare.