Lillehammer-regionen

Koordinator i regionen: Anne Slettum

Samarbeidsforum Lillehammerregionen:

  • Anniken Reitan Borgerstrand, Øyer kommune
  • Ingrid Bøe, Gausdal kommune
  • Trond Johnsen, Lillehammer kommune
  • Synnøve Tollefsrud, Oppland fylkeskommune
  • Terje Storbakken, Lillehammer vgs
  • Monica Engen, Øyvind Bakke og Gro Helen Kristiansen, Utdanningsforbundet
  • Mette Blaauw Sandell, Skolelederforbundet
  • Heidi Kragerud, Fylkesmannen
  • Egil Weider Hartberg, HiNN
  • Gaute Rydland Nilsen, HiNN
Kommune Kommunekontakt Primærkontakt
Lillehammer Anne Slettum Egil W Hartberg
Øyer Annikken Reitan Borgestrand Berit Dahl
Gausdal Ingrid Bøe Gaute Rydland Nilsen


Standpunktvurdering våren 2020

Vi har laget en nettressurs for ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020 for lærere på ungdomsskoler og videregående skoler. Ressursen inneholder faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen i alle fag.

Informasjon om tredje fagnettverk i mars

Det blir ingen fysiske nettverkssamlinger i mars i Innlandet (gml Oppland). Enkelte samlinger blir gjennomført som videomøter, andre blir avlyst eller utsatt til høsten. Vi forholder oss til myndighetenes råd for å forhindre spredning av korona-viruset og legger ut informasjon så snart vi har avklaringer.

Oversikt over modulene i kompetansepakken

Siste modul i kompetansepakke er nå åpnet

Siste modul i kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, fagfornyelsen har nå åpnet. Modulen har fått navnet «Profesjonsfelleskap og veien videre».

Andre runde – over 30 fagnettverk gjennomført i januar

I januar ble andre runde med fagnettverk gjennomført for Innlandet (gml Oppland). Over 30 nettverk ble gjennomført, og denne gangen var temaet de fastsatte læreplanene i fag. Her finner du presentasjonene fra samlingene.

Oversikt over modulene i kompetansepakken

Støtte til innføring av nye læreplaner

Høgskolen i Innlandet har, i samarbeid med andre universitet- og høgskolemiljøer utviklet en kompetansepakke på oppdrag fra UDIR. Intensjonen er å støtte skoler i innføring av nytt læreplanverk (LK20). Kompetansepakken er skolebasert og kan brukes i desentralisert kompetanseutvikling (dekom). Modul 1-4 er nå publisert og