Nittedal-Hadeland

Kommune Kommunekontakt Høgskolekontakt
Gran Hilde Laderud Alona Laski
Jevnaker Turid Briskelund Ingrid Jacobsen
Lunner May Birgit Kjeverud Kjersti Løken Ødegaard
Nittedal Line Tyrdal Kjersti Løken Ødegaard

 

Film og spørsmål til planleggingsdager

Som støtte til grunnskolers arbeid på planleggingsdagene august 2020, har vi laget en film om dybde, relevans og sammenheng i det nye læreplanverket. Filmen viser en måte å tenke læreplanarbeid på som skal bidra til at elevene får bygget relevant og sentral kompetanse innenfor og på tvers av fag i 1.-10.trinn.

SELLpodden er ute!

Da er vi i gang, og SELLpodden er live! Her finner du både tidligere opptak vi har gjort, og episoder laget nå i «koronatiden».