Senter for livslang læring (SELL)

Desentralisert kompetanseutvikling er en ny ordning for kompetanseutvikling i skolen. Vår rolle er å delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeiere samt bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

Les mer om den nasjonale ordningen på Udir sine nettsider .

Fagnettverk engelsk og norsk i Valdres og Hadeland

17/08/2020

Algoritmisk tenkning og programmering i Norddalen, Nittedal, Lunner og Jevnaker

17/08/2020

Film og spørsmål til drøfting i profesjonsfellesskap

30/06/2020

Fagnettverk krle, samf, nat 2020/2021

29/06/2020

Fagnettverk 2019-2020: Utsatte samlinger fra mars

20/06/2020

Fagnettverk 2019-2020 – siste samling

15/06/2020

Over 500 deltakere fra vgs på webinar

13/05/2020

Kompetanseøkt i læreplankunnskap

08/05/2020

Regional samling Nord-Gudbrandsdal

07/05/2020

SELLpodden er ute!

04/05/2020

Webinar om standpunkt 2020 VGS 6.mai

28/04/2020

Standpunkt 2020 nettressurs

27/04/2020