Senter for livslang læring (SELL)

Desentralisert kompetanseutvikling er en ny ordning for kompetanseutvikling i skolen. Vår rolle er å delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeiere samt bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

Les mer om den nasjonale ordningen på Udir sine nettsider .

Planleggingsdag for barnehager i Lillehammerregionen 12. august 2021

17/08/2021

Planleggingsdag Lillehammerregionen 12.august 2021

17/08/2021

De tre tverrfaglige temaene i praksis

25/03/2021

Elevstyrt utviklingssamtale og karakterfri underveisvurdering

18/03/2021

Standpunktvurdering 2021

17/03/2021

SØT-modellen i skoleutviklingsarbeid

01/03/2021

Oversikt over modulene i kompetansepakken

Forberedelse, program og innhold til fagnettverk vgs Innlandet 27. november 2020 – del 1

22/10/2020

Nettverkssamlinger kroppsøving Nittedal

16/09/2020

Naturfag fagnettverk 2020-2021

11/09/2020

KRLE 2020-2021

09/09/2020

Fagnettverk samfunnsfag 2020-2021

27/08/2020

Digitale fagsamlinger Lillehammer

20/08/2020