Senter for livslang læring (SELL)

Desentralisert kompetanseutvikling er en ny ordning for kompetanseutvikling i skolen. Vår rolle er å delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeiere samt bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

Les mer om den nasjonale ordningen på Udir sine nettsider .

De tre tverrfaglige temaene i praksis

25/03/2021

Elevstyrt utviklingssamtale og karakterfri underveisvurdering

18/03/2021

Standpunktvurdering 2021

17/03/2021

SØT-modellen i skoleutviklingsarbeid

01/03/2021

Fagnettverk engelsk og norsk i Valdres og Hadeland

17/08/2020

Algoritmisk tenkning og programmering i Norddalen, Nittedal, Lunner og Jevnaker

17/08/2020

Film og spørsmål til drøfting i profesjonsfellesskap

30/06/2020

Fagnettverk krle, samf, nat 2020/2021

29/06/2020

Fagnettverk 2019-2020: Utsatte samlinger fra mars

20/06/2020

Fagnettverk 2019-2020 – siste samling

15/06/2020

Over 500 deltakere fra vgs på webinar

13/05/2020

Kompetanseøkt i læreplankunnskap

08/05/2020