Senter for livslang læring (SELL)

Desentralisert kompetanseutvikling er en ny ordning for kompetanseutvikling i skolen. Vår rolle er å delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeiere samt bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

Les mer om den nasjonale ordningen på Udir sine nettsider .

Film og spørsmål til planleggingsdager

30/06/2020

Fagnettverk krle, samf, nat 2020/2021

29/06/2020

Fagnettverk 2019-2020 – siste samling

15/06/2020

Over 500 deltakere fra vgs på webinar

13/05/2020

Kompetanseøkt i læreplankunnskap

08/05/2020

Regional samling Nord-Gudbrandsdal

07/05/2020

SELLpodden er ute!

04/05/2020

Webinar om standpunkt 2020 VGS 6.mai

28/04/2020

Standpunkt 2020 nettressurs

27/04/2020

3-400 lærere deltok på webinarer i praktiske fag

26/04/2020

Påmelding webinar 05.05 for Asker og Bærum

25/04/2020

Webinar om standpunkt 2020 ungdomstrinn 4.mai

23/04/2020