Senter for livslang læring (SELL)

Desentralisert kompetanseutvikling er en ny ordning for kompetanseutvikling i skolen. Vår rolle er å delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeiere samt bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

Les mer om den nasjonale ordningen på Udir sine nettsider .

Dialogkonferanse Hadeland 07.01

13/01/2020

Oversikt over modulene i kompetansepakken

Støtte til innføring av nye læreplaner

13/12/2019

Nye læreplaner 2020 er nå offentlige

18/11/2019

Første runde med fagnettverk gjennomført!

29/10/2019

Dialogkonferanse for ledere i Hadeland-regionen

16/10/2019

Treningsåret er i gang!

22/08/2019

Datoer for fagnettverk Oppland 2019-2020

06/06/2019

Dialogkonferanse Gjøvik-regionen

07/05/2019