Senter for livslang læring (SELL)

Desentralisert kompetanseutvikling er en ny ordning for kompetanseutvikling i skolen. Vår rolle er å delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeiere samt bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

Les mer om den nasjonale ordningen på Udir sine nettsider .

Standpunktvurdering våren 2020

30/03/2020

Informasjon om tredje fagnettverk i mars

12/03/2020

Dialogkonferanse Gjøvik-regionen 05.03

06/03/2020

Oversikt over modulene i kompetansepakken

Siste modul i kompetansepakke er nå åpnet

02/03/2020

Elev- og lærerrollen: samlinger for Follo, Øvre og Nedre Romerrike

28/02/2020

Andre runde – over 30 fagnettverk gjennomført i januar

17/01/2020

Dialogkonferanse Hadeland 07.01

13/01/2020

Første fagnettverk i Ullensaker

04/01/2020