Om

Dette teamet jobber med desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) fra Senter livslang læring, Høgskolen i Innlandet: Vi har alle bakgrunn fra klasserommet.

Vegard Meland, Hege Havn, Bjørn Haugen, Janne Aasebø Johnsen, Finn Roger Størseth (bak fra venstre), Egil Hartberg, Kathinka Blichfeldt, Ingrid Jacobsen, Kaja Haaland, Berit Dahl og Kjersti Løken Ødegaard (foran fra venstre)

Vegard Meland, Hege Havn, Bjørn Haugen, Janne Aasebø Johnsen, Finn Roger Størseth (bak fra venstre), Egil Hartberg, Kathinka Blichfeldt, Ingrid Jacobsen, Kaja Haaland, Berit Dahl og Kjersti Løken Ødegaard (foran fra venstre)

OM DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING

Den desentraliserte ordningen skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører kunnskapsbaserte og lokalt tilpassede kompetanseutviklingstiltak. Fylkesmannen, skoleeiere og lokalt universitet/høgskole samarbeider om å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge og gjennomføre tiltak.

Høgskolen i Innlandet (HiNN)  samarbeider i desentralisert ordning primært med skoleeiere i Innlandet (tidl. Hedmark og Oppland), Oslo og Viken. Skoleutviklingsmiljøet ved Senter for livslang læring (SeLL) har en sentral rolle i HiNNs arbeid i Oppland og Viken, og står ansvarlige for denne nettsiden, dekom.no.

Samarbeidet i Hedmark-delen av Innlandet har en egen nettside: Kultur for læring . Det er høgskolens Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) som er det ledende fagmiljøet i Kultur for læring. Mange didaktikere fra lærerutdanninga er også involvert i tiltak i HiNNs omland.