Nord-Gudbrandsdal

Koordinator i regionen: Helen Øygarden

Høgskolekontakt for regionen: Berit Dahl og Kaja Haaland

Kommune Kommunekontakt Primærkontakt HiNN
Dovre Greta Talleraas Berit Dahl
Lesja Erik Slettahaug Berit Dahl
Lom Herdis Kvamme Repp Kaja Haaland
Sel Kristin Rønn Gårderløkken Kaja Haaland
Skjåk Unnvald Bakke Kaja Haaland
Vågå Helen Øygarden Berit Dahl


Oversikt over modulene i kompetansepakken

Støtte til innføring av nye læreplaner

Høgskolen i Innlandet har, i samarbeid med andre universitet- og høgskolemiljøer utviklet en kompetansepakke på oppdrag fra UDIR. Intensjonen er å støtte skoler i innføring av nytt læreplanverk (LK20). Kompetansepakken er skolebasert og kan brukes i desentralisert kompetanseutvikling (dekom). Modul 1-4 er nå publisert og

Nye læreplaner 2020 er nå offentlige

De nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag på vgo er nå tilgjengelige på UDIR sine sider.

Første runde med fagnettverk gjennomført!

I løpet av et par uker er 30 fagnettverk gjennomfør for lærere i Oppland. Kjerneelementene var i fokus på det første nettverket.

Treningsåret er i gang!

Da er vi i gang – et nytt skoleår med fullt trøkk på trening fram mot nye læreplaner, LK2020. Med fire nyansatte gleder vi oss til å følge opp og lære sammen med våre samarbeidspartnere i Oppland, Oslo og Akershus!

Datoer for fagnettverk Oppland 2019-2020

Datoer for fagnettverk skoleåret 2019-2020 er nå klare.