Regionalt skoleeiersamarbeid øst

Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst består av 12 kommuner i Follo og på Øvre og Nedre Romerike. Samarbeidet ledes av en samordningsgruppe bestående av en kommunalsjef fra hver region, med KS som sekretariat. Styringsgruppens medlemmer er Olav Gjesdahl Weng (Follo), Yngve Rønning (Øvre Romerike) og John Kristoffersen (Nedre Romerike) og Dagfinn Cock (Lørenskog, vertskommune). Arbeidet utføres av et veiledningsteam bestående av to utviklingsveiledere (Anett Hertzenberg og Ingvild Sehl.)

Samordningsgruppen skal styre veiledningsgruppens prioriteringer og innsats innenfor nasjonale retningslinjer. For skoleårene 2020-2022 er det inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet knyttet til tverrfaglige tema.

I 2020-2021  undersøker HINN og utviklingsveilederne hvordan skolene i de 12 kommunene griper an arbeidet med tverrfaglige tema og sosiokulturell læring. Kvantitative og kvalitative undersøkelser vil foregå gjennom hele skoleåret, og foreløpige funn kommuniseres i webinarer i mars 2021. I 2021-2022 vil praksis, teori og forskning kommuniseres på nettverkssamlinger for skolene.

Film og spørsmål til planleggingsdager

Som støtte til grunnskolers arbeid på planleggingsdagene august 2020, har vi laget en film om dybde, relevans og sammenheng i det nye læreplanverket. Filmen viser en måte å tenke læreplanarbeid på som skal bidra til at elevene får bygget relevant og sentral kompetanse innenfor og på tvers av fag i 1.-10.trinn.

SELLpodden er ute!

Da er vi i gang, og SELLpodden er live! Her finner du både tidligere opptak vi har gjort, og episoder laget nå i «koronatiden».

Standpunkt 2020 nettressurs

Vi har laget en nettressurs for ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020 for lærere på ungdomsskoler og videregående skoler. Ressursen inneholder faglige innspill samt mulighet til å diskutere og dele smarte måter å gjennomføre standpunktvurderingen i alle fag.

3-400 lærere deltok på webinarer i praktiske fag

29. og 30.april arrangerte vi fagvise webinar rundt temaet «standpunktvurdering» for fagene mat- og helse, musikk, kroppsøving og kunst og håndverk.

Digital lunsj #3 for skoleledere 23.04

Hvordan gjennomføre god standpunktvurdering denne våren? Hvilke muligheter ser vi, og hvordan lede arbeidet? Torsdag inviterer vi til digital lunsj rundt temaet. Målet er å dele ideer, inspirere og støtte hverandre. Møtet er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner, og skoleledere/eiere, rådgivere og ressurspersoner fra