Fagnettverk 2019-2020

Skoleåret 2019/202 arrangerer regionene, i samarbeid med Fylkesmannen og Høgskolen i Innlandet, 30 fagnettverk a 3 samlinger.

Fagnettverkene er en del av kompetansestrategien «Desentralisert kompetanseutviklingsmodell» og skal være en støtte til arbeidet med å lese, tolke, forstå og bruke læreplanene. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre mellomarbeid, og deler av dette mellomarbeidet tilrettelegges av skoleledelsen for profesjonsfellesskapet som helhet. Fagnettverkene er åpne for lærere i grunnskole og videregående skole.

Tid og sted for alle samlinger, bilde fra oktober og mellomarbeid oktober-januar
Oversikt over modulene i kompetansepakken

Støtte til innføring av nye læreplaner

Høgskolen i Innlandet har, i samarbeid med andre universitet- og høgskolemiljøer utviklet en kompetansepakke på oppdrag fra UDIR. Intensjonen er å støtte skoler i innføring av nytt læreplanverk (LK20). Kompetansepakken er skolebasert og kan brukes i desentralisert kompetanseutvikling (dekom). Modul 1-4 er nå publisert og

Nye læreplaner 2020 er nå offentlige

De nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag på vgo er nå tilgjengelige på UDIR sine sider.

Første runde med fagnettverk gjennomført!

I løpet av et par uker er 30 fagnettverk gjennomfør for lærere i Oppland. Kjerneelementene var i fokus på det første nettverket.

Treningsåret er i gang!

Da er vi i gang – et nytt skoleår med fullt trøkk på trening fram mot nye læreplaner, LK2020. Med fire nyansatte gleder vi oss til å følge opp og lære sammen med våre samarbeidspartnere i Oppland, Oslo og Akershus!

Datoer for fagnettverk Oppland 2019-2020

Datoer for fagnettverk skoleåret 2019-2020 er nå klare.