Dialogkonferanse Gjøvik-regionen 05.03

Vel 150 ledere deltok på Gjøvik torsdag 5.mars. Temaet for samlingen var Fagfornyelsen og ledelse av profesjonsfellesskapet. Denne gangen fokuserte vi spesielt på modellering av læreplanarbeid med tanke på å utvikle kollektiv forståelse.