3-400 lærere deltok på webinarer i praktiske fag

29. og 30.april arrangerte vi fagvise webinar rundt temaet «standpunktvurdering» for fagene mat- og helse, musikk, kroppsøving og kunst og håndverk.

Faglærere fra hele landet møttes på tvers av kommunegrenser for å dele erfaringer og drøfte hvilke muligheter hjemmeskolesituasjonen gir i standpunktvurderingen. Alle webinarene hadde først en innledning fra høgskolen med prinsipper og retningslinjer for standpunktvurdering og praksiseksempel fra faglærere som står midt i standpunktvurderingen denne spesielle våren. Deretter ble det drøfting rundt faglige problemstillinger og utveksling av erfaringer.

Til sammen 3-400 lærere deltok på webinarene, og tilbakemeldingene er tydelige:

Svært nyttig å møtes tvers av kommunegrenser!

Vi håper dette fortsetter, også etter at hjemmeskole-perioden er over.

Vi har behov for flere slike samlinger – det bidrar til at vi utvikler vårt faglige skjønn rundt vurdering.

Tilbakemelding fra deltakere.

I etterkant har vi snakket med både innledere og deltakere, og noen av disse samtalene blir publisert i uke 19 og 20 i Sellpodden!

Presentasjoner/materiell fra samlingene finner du under fanen presentasjoner.