Hva er DeKom?

Desentralisert kompetanseutvikling er en ny ordning for kompetanseutvikling i skolen der vår rolle er å:

delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeiere.
bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

Les mer om ordningen på UDIR sine sider.