Dialogkonferanse for UH 04.04.2019

Sted: Gardermoen, Park Inn Radisson Oslo Airport hotell kl. 10-16

Deltakere: Universitet og høgskolemiljøer som arbeider med DeKom

I forbindelse med utvikling av nettbasert kompetansepakke på oppdrag fra UDIR inviterer vi til en dialogkonferanse. Intensjonen med dagen:

  • Gi UH sektoren innsikt i og informasjon kompetansepakken.
  • Få innspill fra UH-er i DeKom til kompetansepakken.
  • Dele tanker om hvordan UH-sektoren kan bruke kompetansepakken i DeKom.

Mer om konferansen her.