Nettbasert kompetansepakke

Høgskolen i Innlandet har fått det spennende oppdraget å lage en nettbasert kompetansepakke som skal støtte skoleeiere, skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk.

Støttemateriellet skal også kunne brukes som utgangspunkt for veiledning i ordningen desentralisert kompetanseutvikling.

Prosjektet ledes av Senter for livslang læring (SELL) i samarbeid med UDIR, med oss på laget har vi en rekke dyktige bidragsytere fra LUP (Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk), Universitet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Oslo og MF Vitenskapelig høyskole. Kompetansepakken skal være skolebasert og vil kunne gjennomføres på et halvt år. Den skal være klar til bruk i november 2019. Vi gleder oss!