Tema for fagnettverk 2019-2020

Temaene for fagnettverkene i Oppland kommende skoleår er nå klare. Rundt 1500 lærere fra hele fylket er påmeldt (fristen gikk ut 30. april).

OKTOBER - KJERNEELEMENTER
Oktobersamlingene vil ha fokus på fagets kjerneelementer og planlegging av den lange kompetansereisen knyttet til det aller viktigste i faget. Her vil du jobbe med hvilke helhetlige, virkelighetsnære oppgaver elevene kan få mot slutten av hovedtrinn, og hvordan disse oppgavene kan kommuniseres til elevene på et tidlig tidspunkt. Formålet med dette er å gi elevene en mening og retning for de ulike læringsaktivitetene de gjennomfører i kortere læringsperioder
JANUAR - KOMPETANSEMÅL
Januarsamlingene vil ha fokus på fagets kompetansemål, hvordan målene i faget kan sees i sammenheng, og hvordan du kan legge opp til spennende og elevaktive læringsaktiviteter gjennom året. Som lærer skal du jobbe i tråd med kompetansemålene, men de trenger likevel ikke oppleves som en tvangstrøye.
MARS - FAGET I EN HELHET, TVERRFAGLIGE TEMA OG ANDRE SAMMENHENGER
Marssamlingene vil ha fokus på hvordan du kan koble faget til en del av en større helhet på tvers av fag, både for å bidra i arbeidet med de tre tverrfaglige temaene og i andre relevante sammenhenger der fagene kan berike hverandre. Grunnopplæringen skal gi elevene et godt utgangspunkt for arbeids- og samfunnsliv, og dette livet er ikke inndelt i fag. Slike tverrfaglige virkeligheter må elevene øve på å møte i opplæringen.