Dialogkonferanse Gjøvik-regionen

Rundt 200 deltakere fra Gjøvik-regionen deltok på dialogkonferansen på Hafjell 7.mai. Tema for dagen var kapasistetsbygging i profesjonelle læringsfellesskap, og deltakerne delte erfaringer fra mellomarbeid, fikk faglig input rundt kunnskapsutvikling i en lærende organisasjon og drøftet temaet «Hvordan jobbe med å lede utvikling i egen organisasjon neste skoleår.»

Dagen ble ledet av Berit Dahl, Ingrid Jacobsen og Bjørn Haugen fra HiNN.

Her finner du presentasjonen fra dagen: