Dialogkonferanse for ledere i Hadeland-regionen

16.10.2019 arrangerte Senter for Livslang Læring dialogkonferanse for ledere, tillitsvalgte og PPT i region Hadeland. Samlingen fokuserte kjerneelementer i fag og ledelse av skoleutviklingsprosesser.

Parallelt med fagnettverk i matematikk for lærere, var det dialogkonferanse i Hadeland for ledere, PPT og plasstillitsvalgte.