Elev- og lærerrollen: samlinger for Follo, Øvre og Nedre Romerrike

26.-28.02 gjennomførte vi tre samlinger om Elev- og lærerrollen i fagfornyelsen i samarbeid med Norges musikkhøgskole. Rundt 200 lærere, skoleledere og skoleeiere deltok på samlingene som ble arrangert i Oslo.

Høgskolen i Innlandet har dette året bidratt til felles tiltak for kommunene i regionalt skoleeiersamarbeid i 20 kommuner i Follo, Øvre og Nedre Romerrike. I mange av kommunene som deltok er vi i tillegg inne og veileder på skolenivå.

Samlingene var andre samling dette skoleåret med temaet. Dag 1 hadde FIKS v/ Universitetet i Oslo det faglige innholdet. Dag 2 var det faglige innholdet utviklet i et samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole og HiNN (Senter for livslang læring)

Filmer og presentasjoner fra samlingene finner du her.