Andre runde – over 30 fagnettverk gjennomført i januar

I januar ble andre runde med fagnettverk gjennomført for Innlandet (gml Oppland). Over 30 nettverk ble gjennomført, og denne gangen var temaet de fastsatte læreplanene i fag. Lærerne hadde siden forrige nettverk med seg erfaringer fra mellomarbeidet fra forrige samling.

Her er presentasjoner fra samlingene:

MATEMATIKK

ENGELSK

NORSK

ANDRE FAG