Standpunktvurdering 2021

Rett etter at skriftlig eksamen ble avlyst i februar 2021, ble Egil Hartberg spurt om å holde et innlegg om standpunktvurdering på et møte for skolelederne i Oslo kommune. Innlegget kan du se her. Under filmen finner du aktuelle spørsmål om standpunktvurdering for individuell refleksjon og drøfting i profesjonsfellesskapet.

Spørsmål til drøfting i profesjonsfellesskapet

  1. Hvilke situasjoner lar vi elevene møte mot slutten av opplæringen slik at de får vist sin helhetlige, avsluttende kompetanse?
  2. I hvilken grad er vi sikre på at det er kompetanse vi vurderer, og ikke kunnskap og ferdigheter isolert?
  3. Hvordan ivaretar vi kravet om bredde og helhet i standpunktvurderingen?
  4. Hvordan ivaretar vi kravet om variasjon i standpunktvurderingen?
  5. I hvilken grad benytter vi tverrfaglige situasjoner og/eller samarbeidssituasjoner når vi fanger opp elevenes avsluttende kompetanse?
  6. Hvordan ivaretar vi krav om at vi har oppdatert informasjon om elevenes kompetanse når vi setter standpunktkarakter?
  7. I hvilken grad ivaretar vi intensjonene om elevmedvirkning i standpunktvurderingen?
  8. Hvordan kommuniserer vi med elevene om standpunktvurdering på en slik måte at de tør å ta sjanser underveis?