Digitale fagsamlinger Lillehammer

I løpet av skoleåret 2020-2021 kan du som er lærer i Lillehammer kommune på 4.-10. trinn delta på digitale fagsamlinger om dine fag. (På de samme datoene har 1.-3. trinnslærere eget opplegg i begynneropplæring). Du kan delta på alle fag du underviser i. Samlingene gjennomføres slik:

14.oktober kl 14-15.30: Norsk og matematikk

18.november kl 14 – 15.30: Engelsk, naturfag og Kunst&håndverk

17.februar kl 14 – 15.30: Krle, musikk og fremmedspråk

14.april kl 14 – 15.30:

Du deltar i samlingen fra egen digital dings (deling av dings fungerer ikke).  Du deltar bare i fag som du underviser i.

Program alle fag
 • 14.00-14.05 Pålogging
 • 14.05-14.20 Intro
   • Hva er nytt i Samfunnsfag/Mat & helse/Kroppsøving?
   • Hva er kompetanse og underveisvurdering?
 • 14.20-14.25 Egenrefleksjon
   • Hvordan har du arbeidet i faget i høst og fram til nå, og hvilken kompetanse har du fanget i perioden?
 • 14.25-14.45 Grupper på tvers av trinn med erfaringsdeling
 • 14.45-14.50 Deling i plenum
 • 14.50-15.05 Planleggingsverktøy i læreplanvisningen: Kort demo/gjennomgang
 • 15.05-15.20 Grupper på tvers: Muligheter og utfordringer med det digitale verktøyet
 • 15.20-15.30 Deling, oppsummering og avslutning.

 

Det er ingen obligatoriske forberedelser til samlingene, men ta gjerne en ekstra kikk på «Om faget» i læreplanen for faget. Samlingene vil ha korte innledninger, og deretter god tid til å dele praksis med lærere på tvers av skoler. Alle må delta fra sin egen pc/ipad. Det er ikke anledning til å sitte flere ved samme enhet.

———–

Det er tre mulige måter å delta i samlingene på:

 

ALT 1: Bli med via nettleser

Følg innloggingslinken og klikk på «join i webbrowser» (kommer nederst i bildet når du følger linken). Skriv inn passord. Chrome er anbefalt, last den ned dersom du ikke har den fra før HERLøsningen kan fungere dårlig i safari og firefox. (Se gjerne Instruksjon Zoom webinar fra nettleser.)

 

ALT 2: Last ned zoom-app på tlf. eller nettbrett i god tid og «join» møtet med «Meeting ID» og passord.

Last ned fra App Store eller Google Play

 

ALT 3: Privat pc/mac: Last ned zoom-klient/app/program i forkant av møtet

Når du skal inn i møtet, starter du programmet/appen/klienten, velger «Join a meeting» og skriver inn Meeting ID og passord. Du kan også følge innloggingslenken direkte.