Fagnettverk engelsk og norsk i Valdres og Hadeland

Her er datoer, innkallinger og presentasjoner for fagnettverk i engelsk og norsk i Valdres og Hadeland 2020-2021. Overordnet målsetning for nettverkene er å ruste deltakerne til å drive enda bedre opplæring i tråd med intensjonene i fagfornyelsen.

Norsk

På de digitale samlingene må alle delta hver for seg fra egen pc. Det fungerer ikke at flere sitter sammen.

1. samling (sept/okt)
   • Flott også om alle kan fylle ut ei evaluering (i nettskjemaet under) av første samling. Evalueringa er open fram til neste samling, men svar gjerne så snart som mogleg.
 • Torsdag 1. oktober, kl. 12-14, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland
2. samling (november)
 • Tirsdag 17. november, kl. 13.30-15.30, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland.
   • Ungdomstrinn, andre samling 17.11.20
   • Her er presentasjonen fra andre samling, 17.11.20, for nettverkssamlingen for norsklærere på ungdomstrinn i Hadeland og Valdres. Der finner også Valdres-lærerne mellomarbeidet til neste samling 3. februar, og Hadeland-lærerne finner oppgaven til selvstendig arbeid som skal gjennomføres i løpet av februar. Det er fint om de som ikke gjennomførte den korte evalueringen på slutten av samlingen, kan gjøre det ved å gå inn på denne lenken: https://nettskjema.no/a/173482
 • Onsdag 18. november, kl. 13.30-15.30, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
   • Barnetrinn, andre samling 18.11.20
   • Her er presentasjonen fra andre samling for barnetrinn. Der finner også Valdres-lærerne mellomarbeidet til neste samling 3. februar, og Hadeland-lærerne finner oppgaven til selvstendig arbeid som skal gjennomføres i løpet av februar. Det er fint om de som ikke gjennomførte den korte evalueringen på slutten av samlingen, kan gjøre det ved å gå inn på denne lenken: https://nettskjema.no/a/173711
3. samling (februar)
 • Hele februar: Hadeland erstatter samlingen, både for barne- og ungdomstrinn, med et selvstendig arbeid som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i februar.
 • Her er oppleggene fra Hadeland
4. samling (april)

 

Engelsk

På de digitale samlingene må alle delta hver for seg fra egen pc. Det fungerer ikke at flere sitter sammen.

1. samling
2. samling
3. samling
4. samling