Fagnettverk engelsk og norsk i Valdres og Hadeland

Her er datoer, innkallinger og presentasjoner for fagnettverk i engelsk og norsk i Valdres og Hadeland 2020-2021. Overordnet målsetning for nettverkene er å ruste deltakerne til å drive enda bedre opplæring i tråd med intensjonene i fagfornyelsen.

Norsk

På de digitale samlingene må alle delta hver for seg fra egen pc. Det fungerer ikke at flere sitter sammen.

1. samling
   • Flott også om alle kan fylle ut ei evaluering (i nettskjemaet under) av første samling. Evalueringa er open fram til neste samling, men svar gjerne så snart som mogleg.
 • Torsdag 1. oktober, kl. 12-14, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland
2. samling
 • Tirsdag 17. november, kl. 13.30-15.30, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland.
   • Ungdomstrinn, andre samling 17.11.20
   • Her er presentasjonen fra andre samling, 17.11.20, for nettverkssamlingen for norsklærere på ungdomstrinn i Hadeland og Valdres. Der finner også Valdres-lærerne mellomarbeidet til neste samling 3. februar, og Hadeland-lærerne finner oppgaven til selvstendig arbeid som skal gjennomføres i løpet av februar. Det er fint om de som ikke gjennomførte den korte evalueringen på slutten av samlingen, kan gjøre det ved å gå inn på denne lenken: https://nettskjema.no/a/173482
 • Onsdag 18. november, kl. 13.30-15.30, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
   • Barnetrinn, andre samling 18.11.20
   • Her er presentasjonen fra andre samling for barnetrinn. Der finner også Valdres-lærerne mellomarbeidet til neste samling 3. februar, og Hadeland-lærerne finner oppgaven til selvstendig arbeid som skal gjennomføres i løpet av februar. Det er fint om de som ikke gjennomførte den korte evalueringen på slutten av samlingen, kan gjøre det ved å gå inn på denne lenken: https://nettskjema.no/a/173711
3. samling

• Onsdag 3. februar kl. 09.30-15.30: Digital samling for Valdres, barne- og ungdomstrinn sammen
• Hadeland erstatter samlingen, både for barne- og ungdomstrinn, med et selvstendig arbeid som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i februar. Opplegget ligger i presentasjonen fra andre samling.

4. samling

• Mandag 19. april, kl. 13.30-15.30, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
• Onsdag 21. april: kl. 13.30-15.30, digital samling: ungdomstrinn i Valdres og Hadeland

Engelsk

På de digitale samlingene må alle delta hver for seg fra egen pc. Det fungerer ikke at flere sitter sammen.

1. samling
2. samling
3. samling
 • Torsdag 28. januar kl 09.30-15.30: Digital samling for Valdres, barne- og ungdomstrinn sammen
 • Hadeland erstatter samlingen, både for barne- og ungdomstrinn, med et selvstendig arbeid som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i februar
4. samling
 • Torsdag 22. april, kl 13.30-15.30, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
 • Fredag 23. april, kl 13.30-15.30, digital samling: ungdomstrinn i Valdres og Hadeland