Fagnettverk engelsk og norsk i Valdres og Hadeland

Her er datoer for fagnettverk i engelsk og norsk i Valdres og Hadeland 2020-2021. Nettverkene skal ruste deltakere fra 1. – 10. trinn til å drive opplæring i tråd med intensjonene i fagfornyelsen.

Norsk

På de digitale samlingene må alle delta hver for seg fra egen pc. Det fungerer ikke at flere sitter sammen.

Forarbeid til første samling

1. Spørjeskjema om erfaringar med Fagfornyinga så langt og forventningar til nettverkssamlingane.

https://nettskjema.no/a/161786#/page/1

2. Utforsk kjerneelementa og den nye funksjonen «Støtte til læreplanen» i høgre marg, kor du får henta fram konkrete kompetansemål fordelt på trinn – knytt til kvart enkelt av kjerneelementa. (Denne funksjonen finn du også til grunnleggande ferdigheiter.) Ta for deg eitt eller fleire kjerneelement og undersøk korleis elevane innanfor dette skal arbeide mot ein utvida og meir avansert kompetanse gjennom skoleløpet.

https://www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/kjerneelementer?TilknyttedeKompetansemaal=true

 1. samling:
  • Mandag 28. september, kl. 12-14, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
  • Torsdag 1. oktober, kl. 12-14, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland
 2. samling:
  • Tirsdag 17. november, kl. 12-14, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland
  • Onsdag 18. november, kl. 12-14, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
 3. samling:
  • Onsdag 3. februar kl. 09.30-15.30: Fysisk samling i Valdres, barne- og ungdomstrinn sammen
  • Hadeland erstatter samlingen, både for barne- og ungdomstrinn, med et selvstendig arbeid som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i februar.
 4. samling:
  • Mandag 19. april, kl. 12-14, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
  • Onsdag 21. april: kl. 12-14, digital samling: ungdomstrinn i Valdres og Hadeland

Engelsk

Forberedelse til første samling finner du på denne filmen:

https://media.inn.no/Mediasite/Play/41ef657c699e404083580e97c3b6c2921d

På de digitale samlingene må alle delta hver for seg fra egen pc. Det fungerer ikke at flere sitter sammen.

 1. samling:
  • Torsdag 24. september, kl 12-14, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland. https://inn.zoom.us/j/69389114193?pwd=QzcrZWJYclE3cnAzcDVTQU9RbDEvdz09 , Passcode: Dekomp1, Meeting ID: 693 8911 4193
  • Fredag 25. september, kl 12-14, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland. https://inn.zoom.us/j/65003387523?pwd=Um00WGRndktPUEd3U2IrcWNvd2xFQT09 , Passcode: Dekomp1, Meeting ID: 650 0338 7523
 2. samling
  • Torsdag 19. november, kl 12-14, digital samling: Ungdomstrinn i Valdres og Hadeland
  • Fredag 20. november, kl 12-14, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
 3. samling
  • Torsdag 28. januar kl 09.30-15.30: Fysisk samling i Valdres, barne- og ungdomstrinn sammen
  • Hadeland erstatter samlingen, både for barne- og ungdomstrinn, med et selvstendig arbeid som gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i februar
 4. samling
  • Torsdag 22. april, kl 12-14, digital samling: Barnetrinn i Valdres og Hadeland
  • Fredag 23. april, kl 12-14, digital samling: ungdomstrinn i Valdres og Hadeland

Påmelding skjer via din rektor eller skoleeier.