Monthly Archives: mars 2021

De tre tverrfaglige temaene i praksis

16. og 17. mars 2021 kunne alle skoler i RSØ (regionalt skoleeiersamarbeid øst) delta i et felles webinar om de tre tverrfaglige temaene, produsert av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet (INN). Webinaret handlet om de tverrfaglige temaene i praksis.

Standpunktvurdering 2021

Rett etter at skriftlig eksamen ble avlyst i februar 2021, ble Egil Hartberg spurt om å holde et innlegg om standpunktvurdering på et møte for skolelederne i Oslo kommune. Innlegget kan du se her. Under filmen finner du aktuelle spørsmål om standpunktvurdering for individuell refleksjon og drøfting i profesjonsfellesskapet.