Fagnettverk krle, samf, nat 2020/2021

Skoleåret 2020/2021 tilbyr vi deltakelse i 3 fagnettverk for alle gamle Opplandskommuner. Det gjelder naturfag, samfunnsfag og krle for 1. – 10. trinn. Alle nettverk har fire samlinger. Tre av samlingene varer 3 timer og er digitale. Den første samlingen etter jul blir en fysisk heldagssamling.

Aller siste frist for påmelding er 31. august. Her er påmeldingsskjema. Når du har meldt deg på, er det obligatorisk deltakelse på alle fire samlinger. Kommunen bruker dekomp-midler til å dekke din deltakelse, og du må undersøke med rektor eller kommunen om det er begrensninger på deltakelsen fra din skole eller kommune.

Samfunnsfag 

1. Torsdag 10. september kl 13-16 (digital) 

2. Fredag 20.november kl 9-12 (digital)

3. Mandag 25. januar kl 9.30-15 (fysisk – Lillehammerområdet) 

4. Onsdag 17. mars kl 9-12 (digital) 

Naturfag 

1. Mandag 7. september kl 9-12 (digital) 

2. Onsdag 18. november kl 13-16 (digital) 

3. Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (fysisk – Lillehammerområdet) 

4. Onsdag 7. april kl 9-12 (digital) 

Krle 

1. Mandag 7. september kl 9-12 (digital)

 2. Onsdag 18. november kl 13-16 (digital) 

3. Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (fysisk – Lillehammerområdet) 

4. Onsdag 24. mars kl 9-12 (digital)