Fagnettverk krle, samf, nat 2020/2021

Skoleåret 2020/2021 gjennomfører vi 3 fagnettverk for alle gamle Opplandskommuner. Det gjelder naturfag, samfunnsfag og krle for 1. – 10. trinn. Alle nettverk har fire samlinger. Tre av samlingene varer 3 timer og er digitale. Den første samlingen etter jul blir en fysisk heldagssamling.

Påmeldingsfristen var 31. august.

Samfunnsfag 

1. Torsdag 10. september kl 13-16 (digital) 

2. Fredag 20.november kl 9-12 (digital)

3. Mandag 25. januar kl 9.30-15 (digital – hel dag) 

4. Onsdag 17. mars kl 9-12 (digital) 

Gå til siden for detaljer og presentasjoner fra samfunnsfagsnettverket

Naturfag 

1. Mandag 7. september kl 9-12 (digital) 

2. Onsdag 18. november kl 13-16 (digital) 

3. Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (digital – hel dag) 

4. Onsdag 7. april kl 9-12 (digital) 

Gå til siden med detaljer og presentasjoner fra naturfagsnettverket

Krle 

1. Mandag 7. september kl 9-12 (digital)

 2. Onsdag 18. november kl 13-16 (digital) 

3. Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (digital – hel dag) 

4. Onsdag 24. mars kl 9-12 (digital) 

Gå til siden med detaljer for krle-nettverket